כניסת משתמשים רשומים

שכחתי סיסמה


הרשמה עם פייסבוק
- או הרשמו באמצעות הטופס -

ברישום לאתר אני מאשר/ת את התנאים הבאים:

אתר GoGay (להלן גוגיי, הרשת או האתר) הינו אתר אינטרנט המרכז תחתיו מספר אתרים העוסקים בתחומי תוכן ושירותים קהילתיים הקשורים לקהילה ההומוסקסואלית בישראל ובעולם. את האתר מפעילה חברת MetaCreature ישראל בע"מ (להלן "החברה", "המערכת"). השימוש באתר על חלקיו השונים, לרבות באתרי המשנה המסונפים לו, מותנה וכפוף לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה. השימוש באתר והגלישה בו מעידים על הסכמתך ואישורך לעמוד בתנאי מסמך זה.

אין אזכורו של אדם באתר זה או/ו באתרי המשנה שלו מעיד על נטיותיו המיניות.

מסמך זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות, והוא פונה לנשים וגברים כאחד. 

בשימוש ראשוני באתר אנו ממליצים להדפיס או/ו לשמור עותק של מסמך זה, לשם התייחסות עתידית. מסמך זה מתעדכן מעת לעת, והנך מתבקש לשוב ולעיין בו מפעם לפעם.

תנאים אלו מתייחסים לכל אתרי האינטרנט השותפים ברשת גוגיי מבלי לפגוע או/ו לבטל את התנאים היחודיים לכל אתר ואתר. במקרה של הבדל או סתירה בין תכני מסמך זה לבין התנאים הנקבעים באתר מסוים ברשת - תנאי האתר הם הקובעים לכל דין ועניין.

השימוש באתר נעשה על דעתך הבלעדית ובאחריותך המלאה. אין החברה אחראית לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה משימוש או/ו אי-שימוש בתכני אתר או נגזרותיהם. 

התכנים ומתחמי האתר ניתנים לשימוש AS-IS והם אינם ניתנים להתאמה אישית או/ו לכל סוג אחר של דרישה. בשימוש באתר אתה מסכים לכך שאין ולא תהיה לך כל דרישה, טענה או תביעה כלפי מערכת האתר או/ו נציגי האתר, על אודות איכות התכנים, אופיים, טיבם, מאפייניהם, תמהילם, מרכיבים וכיוצא באלו.

החברה רשאית להפסיק את השירות של האתר באופן מלא או/ו חלקי, וכן לבצע שינויים בעיצובו או/ו במאפייניו, להסיר איזורים ומתחמים ללא הודעה מוקדמת. אין החברה אחראית לכל נזק שיגרם כתוצאה משינויים אלו או/ו הפסקת שירותי האתר. החברה אינה מתחייבת לגבות את המידע המתפרסם באתר בין אם על ידי המערכת ובין אם על ידי הגולשים. אם ברצונך לשמור מידע שפרסמת באתר, עליך לגבות אותו באופן עצמאי.

החברה אינה מתחייבת שהאתר יפעל באופן רציף או/ו לשביעות רצונך. מעת לעת ייתכנו פעולות תחזוקה יזומות לאתר, שאינן מוגבלות בזמן או בהיקף. במהלכן עשויה פעילות האתר להיות מושבתת באופן מלא או/ו חלקי, לזמן בלתי-מוגבל. לא תהיה לך כל תביעה או טענה בעניין זה.

פרסום תכנים

המידע שתפרסם בגוגיי, באמצעות מערכת הכתבות, הפורומים, התגובות, היומנים או כל מערכת אינטראקטיבית אחרת, יהיה חשוף לכל משתמשי האתר וגולשי האינטרנט. הפעל שיקול דעת טרם תמסור פרטיך האישיים (כדוגמת שמך המלא, כתובתך ומספר הטלפון שלך), וכן ביצירת קשר עם אנשים באמצעות השימוש באתר או פרסום פרטיך באחד ממתחמיו.

אין המערכת יכולה לצפות את טיב התגובות אותן אתה עלול לקבל בעקבות פרסום התכנים או את טיב הפונים אליך והאופן בו יעשו זאת. על כן, לא תישא החברה כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות ישירה או עקיפה לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות פניות אלה.

בעת פרסום תכנים באתר אתה נותן למפעילת האתר הרשאה בלתי-ניתנת לביטול לשימוש קבוע בתכנים, לרבות הצגתם באתר וכל שימוש אחר, מבלי הגבלת זמן או צורת שימוש. המערכת לא תסיר תכנים שפורסמו במסגרת מתחמי האתר, בין אם באפיקים מערכתיים (מאמרים, כתבות, טורים וכיוצ"ב) ובין אם באמצעות אפיקי תוכן גולשים (סיפורים, יומנים, פורומים, טוקבקים וכדומה). אם אינך משוכנע שתרצה לתת למערכת זכות שימוש כזו בתכנים - הימנע לחלוטין מפרסומם.

המידע המתפרסם במערכות האינטראקטיביות באיזה מאתרי הרשת, אינו מתפרסם מטעמה של מערכת האתר, ולפיכך אין היא אחראית לנכונותו, מהימנותו, דיוקו או שלמותו. מידע זה אינו מהווה בשום אופן תחליף להתייעצות עם איש מקצוע, דוגמת רופא או פסיכולוג ועליך להתייחס אליו באופן הראוי תוך הפעלת שיקול דעת רב ובקפידה.

החברה לא תישא באחריות גם למידע שיתפרסם בגוגיי עצמו על ידי צד ג' מכל סוג, או לכל תוצאה כתוצאה משימוש או אי שימוש בהם. 

מידע המתפרסם באתר על ידי מפרסמים בתשלום או/ו אנשי מקצוע בפורומים, בכתבות, במאמרים או/ו בכל מתחם תוכן שהוא - אינו באחריות החברה. השימוש בתכנים אלו הוא על אחריותך בלבד ולא תהיה לך כל דרישה או טענה בעניין ואין החברה אחראית לכל תוצאה, חיובית או שלילית, שתיגרם לכם כתוצאה משימוש או/ו אי-שימוש בתכנים אלו.

החברה אינה אחראית לתוכן הפרסום המסחרי והמודעות המוצגים באתר. החברה אינה עורכת או מבקרת את תכני הפרסום או אמיתותם, והם מובאים בשם המפרסם - ומטעמו בלבד. האחריות על תוכן המודעות, אופיין והמידע המועבר בהן חלה על המפרסם בלבד. אין הפרסום מהווה עידוד או המלצה לרכישת המוצרים או השירותים, או ערובה לטיב השירות, אמינותו ואופיו. אנו ממליצים לבדוק ולוודא את טיב השירות והמוצר טרם רכישתם. החברה אינה אחראית לכל עיסקה עם לקוח מפרסם באתר, והיא אינה נושאת באחריות לשירותים ולמוצרים המוצעים בפרסום באתר. 

מערכת האתר אינה מתחייבת כי הפרטים המפורסמים ב-GoGay על ידי הגולשים ומטעמם יהיו מלאים או נכונים, או כי יתאימו לציפיותיך ודרישותיך. השימוש במידע הוא באחריותך בלבד. החברה אינה נושאת באחריות כלשהי לכל שימוש / אי שימוש במידע המופיע ב- GoGay שפורסם על-ידי צד ג'. 

השימוש במידע ובתכנים המתפרסמים באתר, נעשה על אחריות הגולשים, הקוראים והמשתמשים בו בלבד. למען הסר ספק, מובהר כי GoGay, לרבות מפעילת האתר (חברת מטה קריצ'ר בע"מ), ואו/ו אתרי המשנה ברשת זו, אינם אחראיים לכל תוצאה העלולה להיגרם לך או לכל צד אחר, במישרין או בעקיפין, בשל שימוש או אי שימוש בתכנים המובאים באתר, או/ו באתרי המשנה שלו.

זכויות יוצרים וקניין רוחני 

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בגוגיי, לרבות בשם "גוגיי", וסימניו המסחריים, בעיצובו, ביישומיו, בקבציו הגרפיים, בתכניו ובכל חומר אחר הכלול בו שייכות ושמורות לחברה בלבד. אין להפיץ, להעתיק, לפרסם בפומבי או להעביר לצד ג' כל חלק מהנ"ל ללא אישור מראש בכתב של החברה. אין לעשות בתכנים אלו כל שימוש אלא לאחר קבלת אישור מפורש בכתב ממפעילת האתר. אין להפיץ, לתרגם, להעתיק, לשכפל, לשנות, לבנות על, לבצע באופן ציבורי ופומבי, ליצור נגזרות, לעוות או לעשות כל שימוש אחר בשום אמצעי ושום דרך מבלי הסכמה כתובה מראש מבעלי הזכויות.

בעת פרסום תוכן באתר אתה מאשר את העברת הזכויות המלאות למפעילה ובכלל זה מתן רישיון ללא תשלום (רישיון חינם) שאינו ניתן לביטול ואינו מוגבל בזמן או/ו מקום גיאוגרפי, לעשות בתוכן כל שימוש שיעלה על דעתה ובכלל זה להעתיק, לשכפל, להפיץ, לתרגם, לפרסם, למכור, לשווק, למסור, לעבד וכיוצ"ב. החברה רשאית לדחות על הסף ולסרב לכל בקשה ובכלל זה מחיקה או/ו הסרה או/ו שינוי של תכנים פרי עטך באתר. 

החברה רשאית להסיר כל מידע ותוכן שפורסם במסגרתה בעבר או בהווה ללא הודעה מראש ובלי התראה לצד המפרסם או/ו בכלל. כן רשאית החברה לפסול לפרסום מראש כל תוכן וזאת מבלי לספק נימוק או הסבר. לא תהיה לך כל דרישה, טענה או תביעה בהקשר זה.

כתבות, ידיעות וחדשות 

זכויות היוצרים על תכני המגזין, אתר הסיפורים, אתר הבריאות, אתר הטורים האישיים, אתר הפנאי והבילויים, אינדקס האתרים, מערכת החדשות, לרבות לוח האירועים, מערכת המבזקים והמסרים המידיים, שמורות במלואן לחברה, מבלי לפגוע בזכויות היוצרים של אתר GoGay, אתרי המשנה שלו, שותפיו ולקוחותיו, כמוסכם בחוזים בין החברות/גופים, ומבלי לבטל או/ו לעמוד בסתירה לזכויות היוצרים הכלליות של האתר/ים וסוכנויות הידיעות השונות. אין להעתיק, לשכפל או לעשות כל שימוש, באמצעי מכני, אלקטרוני או אחר, אלא באישור מראש בכתב. 

מערכת האתר נמצאת בקשר עם סוכנויות הידיעות המובילות בעולם ומקפידה לבדוק את מקורותיה תדיר. למרות זאת, עלולות ליפול תקלות בין אם הן קשורות למערכת עצמה ובין אם לאו, ואנו ממליצים לברר את נכונות המידע בטרם תעשה בו שימוש. אין לראות במידע שבידיעות אלו, בשום צורה, המלצה או עידוד לביצוע או הימנעות מביצוע פעולה כלשהי או/ו החלטה כלשהי. אין מערכת האתר או /ו אתרי המשנה אחראים על נזק שיגרם כתוצאה משימוש / אי שימוש במידע המועבר מטעם החברה. 

במידה ונתקלת בחדשה ותהיה מעוניין לשלוח אותה למערכת, או אם אתה בעל עסק /ארגון / מועצה / עמותה / מפלגה וכיוצ"ב וברצונך לפרסם הודעה לעיתונות, נא שלח אותה לכתובת news@gogay.co.il. אין אנו מתחייבים לפרסם כל הודעה המגיעה למערכת ושומרים לעצמנו את הזכות הבלעדית להחליט על אופי הפרסום ועריכתו, אם בכלל. אירועים ניתן להעביר לכתובת events@gogay.co.il

בריאות וסגנון חיים 

אתר הבריאות של GoGay (להלן GayMed), הינו אתר המיועד לקהילת הלהט"ב, ומכיל תכנים בנושאי בריאות וסגנון חיים. השימוש באתר זה, כפוף לתנאי השימוש באתר GoGay המפורטים במסמך זה. הסכם תנאי שימוש זה תקף גם לפורומים הרפואיים ופורומי הבריאות באתר GayMed ו-GoGay. 

המידע המפורסם באתר או /ו בקהילות הבריאות אינו מהווה, בשום אופן, תחליף לייעוץ אצל אנשי מקצוע, רופאים ומומחים. המידע והתכנים אינם מהווים, בשום אופן ובשום מקרה, אבחנה, ייעוץ, חוות דעת מקצועית או עצה רפואית. הם אינם באים להחליף ביקור אצל רופאים ואנשי מקצוע, ומיודעים להעשרת ידיעותיכם בלבד. 

בשום מקרה, אין להסתמך על המידע המובא באתר באופן בלעדי. במקרה של בעיה רפואית, מצוקה, מחלה, מקרה חירום או אחרים, יש לפנות לטיפול אצל הגורמים המוסמכים לשם כך. יש להתייחס לשאלות והתשובות באתר, ואל יתר התכנים המובאים בו, כמידע כללי, ראשוני ובסיסי בלבד. 

השימוש במידע ובתכנים אלה, נעשה על אחריות הגולשים, הקוראים והמשתמשים בו בלבד. למען הסר ספק, מובהר כי GoGay, לרבות מפעילת האתר (חברת מטה קריצ'ר בע"מ), ואו/ו אתרי המשנה ברשת זו, אינם אחראיים לכל תוצאה העלולה להיגרם לך או לכל צד אחר, במישרין או בעקיפין, בשל שימוש או אי שימוש בתכנים המובאים באתר. 

לוח אירועים

לוח האירועים של GoGay כולל תכנים ואירועים שהועברו למערכת על ידי גורמים חיצוניים. אין להסתמך על מידע זה באופן בלעדי, ובכל מקרה יש לבדוק עם המארגנים, האחראיים לפרסום, אופיו וטיבו, את פרטי האירוע, הזמן בו הוא מתקיים ועוד. יש להתייחס למידע זה כאל מידע כללי, ראשוני, ובסיסי בלבד. 

השימוש במידע ובתכנים אלה, נעשה על אחריות הגולשים, הקוראים והמשתמשים בו בלבד. למען הסר ספק, מובהר כי GoGay, לרבות מפעילת האתר (חברת מטה קריצ'ר בע"מ), ואו/ו אתרי המשנה ברשת זו, אינם אחראיים לכל תוצאה העלולה להיגרם לך או לכל צד אחר, במישרין או בעקיפין, בשל שימוש או אי שימוש בתכנים המובאים באתר. 

דוגמאות לתכנים אסורים בפרסום

בעת שימוש במערכות האתר, חל איסור מוחלט לפרסם באתר תכנים מפרי חוק, תכנים פרסומיים שאינם בתיאום עם אנשי הצוות ומחלקת המסחר או/ו תוכן הפוגע בתנאים אלו או/ו בחברה המפעילה. למען הסר ספק, רשאית החברה למחוק כל תוכן שאינו תואם את עקרונותיה ודעתה, מבלי להודיע מראש.

האחריות המלאה על העלאת התוכן על כל ההיבטים הכרוכים בכך, לרבות הפרת זכויות יוצרים וכיוצ"ב, היא עליך בלבד. על כן יש להפעיל שיקול דעת מירבי בעת פרסום התוכן.

אסור בתכלית האיסור לפרסם את התכנים הבאים: 

1. תכנים פוגעניים לגופו של אדם לרבות כותבים באתר בעבר או/ו בהווה, פעילים בקהילה או/ו מחוצה לה, אנשי ציבור וכיוצ"ב;

2. תגובות דיבה ולשון הרע שאינן עומדות בחוקי מדינת ישראל או/ו שאינן מבוססות ומעוגנות או/ו שאינן רלוונטיות לנושא הדיון על פי שיקול דעתה הבלעדי של המערכת;

3. שמועות ורכילויות לסוגיהן;

4. פרטים מזהים של משתמשים אחרים באתר או/ו אנשים מחוצה לו מבלי שנתנו את הסכמתם בכתב;

5. תוכן הפוגע בזכויות האחר/ים ובכלל זה תוכן המפר זכויות צד ג' כלשהו, תוכן השמור בקניין רוחני; מידע המוגן בזכות הפרטיות דוגמת מידע אישי ורפואי על אנשים מהקהילה ומחוצה לה;

6. בפרט אין לפרסם מידע על אודות נטיותיו המיניות של אדם ("אאוטינג") או/ו ידיעות הקשורות בבריאותו בניגוד לרצונו;

7. תכנים המוגנים בזכויות יוצרים שאינכם היוצרים הבלעדיים שלהם או/ו המחזיקים בזכויות השימוש וההפצה בהם. אין לפרסם כל חומר ובכלל זה צילומים, טקסטים, קישורים, קטעי וידאו, סאונד וכיוצ"ב באם אלו מוגנים בקניין רוחני או/ו אחר במידה והזכויות בתכנים אלו אינן בבעלותך או/ו אין ברשותך תיעוד ההסכמות המתירות לך לבצע את הפרסום;

8. תכנים שאינם הולמים את רוח האתר ותכניו ובכלל זה חומר הומופובי וכזה הפוגע בחברי הקהילה הגאה;

9. תוכן או/ו קישורים המקדמים או/ו משדלים לביצוע פעולות שאינן הולמות את החוק או/ו תנאי האתר;

10. תוכנות מחשב, רוגלות, וירוסים או אמצעים טכנולוגיים מטרידים, מזיקים ופוגעים כלשהם;

11. תכנים פוגעניים או/ו קישור לתכנים פוגעניים;

12. כן קישורים, תכנים, קבצים שיש בהם מעם הפגיעה באחר או/ו הפרה של זכויותיו הקבועות בחוק;

13. כל סוג אחר של פרסום ברוח זו. 

למען הסר ספק: אין לפרסם תכנים המוגנים בזכויות יוצרים לרבות טקסטים, תמונות או/ו כל חומר אחר שאינך מחזיק בזכויות היוצרים עליו. בהעלאת התוכן לאתר אתה מתחייב ומעניק ערבות לכך כי כל הזכויות בתוכן המועלה שייכות לך או/ו נמצאות בשליטתך או/ו ניתנה לך הסכמה מפורשת לעשות בתוכן שימוש באתר זה לרבות הענקת כל הזכויות המפורטות בתנאי שימוש אלו לידי החברה המפעילה את האתר.

מערכת האתר אינה מתחייבת לפקח ולנטר את התכנים המועלים באתר והיא אינה יכולה לעשות זאת בשל אופיו של האתר והנהגים המקובלים ברשת האינטרנט. עם זאת החברה עשויה לבצע סקירות של התכנים, לעיין בתוכנם, לבקר באופן מדגמי את איכותם וטיבם, ומעת לעת לבצע שינויים בתכנים לרבות הסרתם ומחיקתם מבלי לספק הודעה על כך ומבלי לנמק את סיבת ההסרה.

במקרה שנתקלת בהפרה באחד מחלקי האתר, ובכל מקרה שבו אתה חש או יודע כי זכויותיך הופרו, שתוכן מקורי שזכויותיו שמורות לך פורסם באחד מחלקי האתר או/ו בוצעה כל פגיעה אחרת בך או/ו בצד שלישי וכדומה - יש לפנות באופן מיידי למערכת עם מלא הפרטים. פנייתך תטופל בתוך זמן סביר. יש לפנות לכתובת report@gogay.co.il.

פרסום מסחרי ושיווקי מכל סוג כרוך בתשלום. אין להשתמש באתר לצרכי פרסום וקידום עצמי או/ו עסקי, מכל סיבה ולכל מטרה (לרבות ללא מטרות רווח). על כל פרסום שתעשה שלא בתיאום עם מערכת האתר, באחד או/ו יותר מחלקי האתר, תידרש להעביר באופן מידיי תשלום כספי. בכלל זה אין לפרסם קידום עצמי או/ו שיווקי של גופים או/ו פרטיים מחוץ למסגרת המותרת באתר ("לוח מודעות" בלבד); כן יש לשלם עבור הצבת מודעות, פרסום תוכן או/ו צירוף קבצים או/ו קישורים לדפי מסחר, באנרים, דפי נחיתה, מודעות פרסומת, הזמנות למסיבות ואירועים, קישורים לאתרים, כתובת אימייל, כתובות, טלפונים, קישורים לאירועים, דפים, פרופילים וקבוצות ברשתות חברתיות שונות (ובכלל זה פייסבוק), וכל מידע שיווקי או/ו מסחרי אחר, בין אם למטרות רווח ובין אם לאו. בכל מקרה כזה יהיה עליך לשלם למערכת דמי תשלום המתעדכנים מעת לעת ונקבעו מראש על ידי מחלקת המסחר בצירוף הוצאות טיפול. אי-ידיעת סעיף זה אינה פוטרת מתשלום.

GoGay שומרת לעצמה להגביל גישתם של משתמשים למערכת, בעקבות הפרה של תקנון זה או תנאי השימוש הנפרדים לכל אחד מהמתחמים באתר. בשימוש במערכת התגובות, קבוצות הדיון, הצ'אטים, היומנים ובכל אמצעי אינטראקטיבי אחר הזמין לרשות הגולשים באתר, יש להקפיד על שפה נאותה ולכבד את כללי הדיון והמשתתפים. הודעות פוגעות, הכוללות תוכן מבזה, פוגע או לא רלוונטי לנושא הנדון - אסורות. בעת כתיבת הודעה, חלים על המחבר סעיפים אלה, וכן חוקי מדינת ישראל (ובכללם חוקי הדיבה ולשון הרע, חוק הגנת הפרטיות ואחרים).

שימוש בריבוי כינויים באתר - בתגובות לכתבות, יומנים, סיפורים וחדשות או/ו כל אמצעי אחר באתר - אסור. כמו כן אסור להתחזות לאחר/ים או/ו לגופים אם אין לכם הזכות - בכתב - לעשות כן; משתמשים שיפעלו בניגוד לתנאי זה יורחקו לאלתר מהאתר והמערכת שומרת את הזכות לפעול נגדם בכל אפיק שתמצא לנכון. 

על כל האתרים החברים ברשת חלים כל חוקי מדינת ישראל, ועל כן כל שימוש שיעשה לרעה במערכת או/ו בניגוד לחוקים אלו, אינו באחריות צוות האתר ואתרי המשנה, לרבות אתרים חיצוניים העושים שימוש במערכת, שימוש במערכת התגובות, פרסום מוטעה או כל שימוש אחר. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל ואף למנוע שימוש שאינו מטעמה במערכת התגובות או בכל אמצעי אחר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

לעניין מערכת התגובות, הנך מאשר את ידיעתך כי תגובות אלה (לרבות בתגובות לכתבות, מאמרים, יומנים אישיים, פורומים ואחרים) הוצבו על ידי הגולשים באתר והן אינן עוברות סינון, סלקציה, עריכה או ביקורת, וזאת לפי תפיסת האתר המחייבת חופש דיבור ודיון. החברה מספקת בעבור הגולשים במה להתדיינות בין הגולשים, וזאת מבלי לסנן, לערוך, לכוון או לחוות כל דיעה שהיא על האמור והמתפרסם, טרם הפרסום, במהלכו, או לאחריו. מדובר בקובץ של דברים המושמעים באופן חופשי על דעת אומריהם ועל דעתם ואחריותם הבלעדית בלבד. היה ונתקלת בהודעה המנוגדת לתנאי שימוש אלה או לחוק הישראלי, או בכזו הפוגעת לכאורה או/ו עלולה לפגוע בך או/ו באחר, נא הודע למערכת האתר והנושא יטופל בתוך זמן סביר. 

פרטיות ואבטחת מידע

כל השירותים והתכנים באתר גוגיי והאתרים המסונפים לו אינם טעונים, בשלב זה, בהרשמה, תשלום או מסירת מידע אישי מכל סוג (למעט המערכות האינטראקטיביות באתר, בהן מתאפשרת הזנה ושמירה של פרטי משתמש - ללא חובת רישום). ייתכן ובעתיד תידרש להירשם כחבר באתר או באחד או יותר מחלקיו השונים (לדוגמא, מהדורה מיוחדת הנשלחת בדואר אלקטרוני או מועדונים סגורים לחברים בלבד).

החברה רשאית לחייב רישום כדי לקבל גישה לתכנים שונים או/ו מתחמים באתר. פרטי הנרשמים יישמרו במאגר מידע מוגן ולא יועברו לצד ג' בשום מקרה. 

ניתן להירשם לרשימת התפוצה של האתר ולקבל עדכונים על תכנים חדשים, מתחמים מעניינים וכן הצעות שיווקיות. אם ברצונכם להסיר עצמכם מרשימת התפוצה, תוכלו לעשות זאת בכל עת באמצעות כניסה לחשבונכם > ניהול מנוי והגדרות.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר שאלוני משוב בקרב קוראי האתר ומשתמשיו, ולדרוש מהם למלא אותם כתנאי להמשך השימוש החופשי בו. כמו כן, נשמרת לחברה הזכות להגביל או/ו להסיר לחלוטין שירותים או חלקים מהאתר, ללא התראה מוקדמת.

גוגיי עושה שימוש בעוגיות (Cookies) לשמירת מידע אודות המשתמש במערכות האינטראקטיביות (דוגמת פורומים, קבוצות דיון ועוד), וכן לצורכי סטטיסטיקה ומעקב אחר נתוני הגלישה. במידה ואינך מעוניין שקבצים אלה יווצרו באופן אוטומטי בכונן הקשיח המותקן במחשבך, בטל את האפשרות להציבם בהגדרות דפדפן האינטרנט שלך. פרטים תוכל למצוא באתר חברת התוכנה המייצרת את הדפדפן בו אתה גולש.

אתה מאשר כי ידוע לך שהחברה רשאית על פי שיקוליה לחשוף את פרטי המשתמש הידועים לה בכל מקרה של הליך משפטי וזאת גם אם לא ניתן צו שיפוטי המחייב אותה לעשות כן.

על הסכם זה חלים חוקי מדינת ישראל. כל מחלוקת בין הצדדים תובא לעיון של בורר. סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית הדין הרלוונטי המוסמך במחוזות הצפון בישראל.

היה ויפר משתמש את תנאי הסכם זה או/ו את חוקי מדינת ישראל או/ו במקרה של תביעה או דרישה מצד שלישי בטענה שהופרו זכויותיו בחוק, רשאית החברה לחשוף את פרטי המשתמש או/ו לנקוט בפעולות מתקנות ובכלל זה לחסום את גישתו לאתר, לבטל את רישומו לאתר, למנוע גישה לתכני האתר בחלקם או במלאם, למחוק הודעות, להסיר תכנים, למנוע פרסום תכנים וכל פעולה אחרת שתמצא לנכון. 

בשימוש באתר הנך מתחייב לשפות ולפצות את החברה, צוות האתר, גולשיו או/ו כל מי שנפגע מפעולותיך באופן מיידי על כל פגיעה, הפסד, נזק, הוצאה או תשלום שייגרמו להם כתוצאה ממעשיך או/ו מחדליך באתר או/ו עקב הפרת תנאי שימוש אלו. כן יהיה עליך לשלם במקרה כזה הוצאות ייצוג או/ו טיפול משפטי וכן הוצאות משפט באם יהיו.

הגולשים רשאים לערער על תכני הסכם זה באמצעות קבוצת הפייסבוק הסגורה של גוגיי, בפורום "גולשים ומשפיעים" או באמצעות פנייה ישירה להנהלת האתר בכתובת info@gogay.co.il. החברה תשתדל להתייחס לכל ערעור ברצינות ולשקול את הדברים אך ההכרעה הסופית היא שלה ועל דעתה בלבד והיא אינה מחוייבת לקבל או/ו לדחות כל הצעה, דרישה או בקשה לשינוי.

כל הזכויות שמורות 1999-2022 הקמת אתרים ניהול תוכן
נא להמתין... נא להמתין...