במשלוח הודעה אני מאשר/ת את התנאים הבאים:

אני מאשר/ת שקראתי וקיבלתי את תנאי השימוש באתר וכן את כללי העלאת התוכן לאתר.

במשלוח ההודעה, אני מצהיר כי הפרטים שמסרתי הנם נכונים ומדוייקים, וכי זכויות הקניין לתכנים הנן ברשותי. משלוח התכנים לקבוצת התקשורת GoGay מהווה מתן רישיון חינם, בלתי מוגבל לשימוש (לרבות בזמן הפרסום), לפרסום התכנים ועריכתם לפי שיקול דעת המערכת. אין קבוצת התקשורת GoGay מתחייבת לפרסום התכנים או/ו למתן קרדיט לשולח המידע. במידה והנך מעוניין בקבלת קרדיט גלוי באתר, יש לכלול בפנייה בקשה מפורשת בנושא ולצרף את מספר הטלפון שלך לאישור הפרסום.

בשליחת המידע אני מאשר למערכת GoGay לבצע כל פעולה בתכנים הנמסרים ובכלל זה לערוך, לצטט, לעבד, להעתיק, לתרגם, וכמובן - לפרסם ולהפיץ - את המידע או/ו חלקים ממנו ללא הגבלה וללא סייגים ותנאים.

כל הזכויות שמורות 1999-2017 הקמת אתרים ניהול תוכן
נא להמתין... נא להמתין...