> 

זכויות אדם טרנסג'נדר

תקציר חוות-דעת משפטית שנשלחה לפני כמה שבועות לחברי הוועדה לבחינת הנוהל לביצוע ניתוחים לשינוי מין / עו"ד ד"ר יובל לבנת

כפי שאולי ידוע לחלקכם/ן, בעקבות פנייה של עמותת "רופאים לזכויות אדם", החליט משרד הבריאות על הקמת ועדה שתבחן מחדש את הנוהל מ-1986, אשר מסדיר את נושא הניתוחים לשינוי מין בישראל. מדובר בנוהל אשר הקים, למעשה, את "הוועדה לשינוי מין" בתל-השומר, אשר דנה בבקשותיהם של אנשים טרנסג'נדרים לעבור ניתוחים לשינוי מין. 

בפנייתם של "רופאים לזכויות אדם" הועלתה שורה של טענות כנגד הנוהל, ובאופן כללי נטען כי המדובר בנוהל ארכאי, אשר פוגע בזכויות האדם של אנשים טרנסג'נדרים. הועלו טענות כנגד העובדה שעל פי הנוהל ניתן לעבור את הניתוח רק בבית-חולים ציבורי (ולמעשה, כיום – רק בתל-השומר), כנגד תקופות ההמתנה הארוכות אשר נכפות על הפונים, כנגד הבחינה המדוקדקת של חייו של הפונה ושל "התאמתו" לניתוח כאילו היה אובייקט הנתון לפיקוח מדעי (ולא סובייקט בעל רצונות וזכויות), כנגד קריטריון הגיל (הוועדה אינה דנה בבקשות של אנשים מתחת לגיל 19) וכיו"ב. 

כאמור, הפנייה נשאה פרי, ומשרד הבריאות החליט על הקמת ועדה שתבחן מחדש את הנוהל. משרד הבריאות אף החליט למנות כחברות הוועדה נציגה של קהילת הטרנסג'נדרים (גב' נורה גרינברג) ונציגה של "רופאים לזכויות אדם" (ד"ר גרסיאלה כרמון). עם זאת, שאר חברי הוועדה הם אנשים "מתוך המערכת", לרבות ד"ר דליה גלבוע (פסיכולוגית ומרכזת הוועדה בתל-השומר), וד"ר חיים קפלן (יו"ר הוועדה בתל-השומר).

רוח שמרנית

מאז קיימה הוועדה כבר כמה ישיבות. למרבה הצער, נראה כי הרוח המנשבת מן הוועדה הזו הינה רוח שמרנית, ועולה החשש כי חברי הוועדה מוטרדים בעיקר מן השאלה "הכיצד נגן על הרופאים מפני תביעות נזיקין של אנשים שעברו את הניתוח, ולאחר מכן התחרטו" ופחות מדי מן השאלה כיצד אנו מגינים על זכותם של אנשים טרנסג'נדרים לעבור את הניתוח באופן מכובד.

התכנית לזכויות אדם בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב החליטה על כן להירתם למשימה החשובה, ולכתוב חוות-דעת משפטית שתתמקד בשאלת הזכויות החוקתיות של אנשים טרנסג'נדרים בישראל, לרבות זכותם לעבור ניתוח לשינוי מין ללא מגבלות ממסדיות מיותרות. חוות-הדעת נשלחה לפני כמה שבועות לחברי הוועדה לבחינת הנוהל לביצוע ניתוחים לשינוי מין, ואנו מקווים שיהיה בה כדי להשפיע על אופי הדיונים בוועדה, ועל המסקנות אשר חברי הוועדה יגיעו אליהן.

הזכות לאוטונומיה – מודל של זכויות אדם

חוות-הדעת מדגישה כי הזכות לאוטונומיה הינה אחת מזכויות היסוד החוקתיות של כל אדם בישראל. זכות זו נשענת על תפיסה של בני האדם כיצורים תבוניים, הזכאים לקבל החלטות באשר לחייהם. במסגרת הזכות לאוטונומיה זכאי כל פרט ופרט לדבוק בתפיסת-עולם זו או אחרת, באופן עצמאי, ולעצב את חייו כראות עיניו (במגבלות מינימליות). זכאות זו אינה תלויה בשיפוט מוסרני או אחר של החברה. כלומר, הזכות לאוטונומיה כוללת בחובה גם את הזכות של אדם לעצב את חייו באופן שנוגד את התפיסות המקובלות בחברה.

החלטה בדבר רצונו של אדם לעבור ניתוח לשינוי מין הינה החלטה המצויה בליבה של זכותו של אדם לאוטונומיה. יש מקום להכיר, אם כן, בזכותו של אדם לקבל החלטה בעניין זה בעצמו, ואין מקום להכפיף את הרצון שלו לביקורת ממסדית או ל"אישור" מצד גורם זה או אחר.

זהו, אם כן, המודל של זכויות האדם, אשר הוצג בחוות-הדעת המשפטית שלנו. הוא עומד בניגוד למודל הסמכותני שעומד בבסיס העבודה של הוועדה לשינוי מין בתל-השומר, שם על האדם הטרנסג'נדר לשכנע את חברי הוועדה שהוא עומד בקריטריונים למעבר הניתוח (קריטריונים שהם, לא אחת, בבחינת אימוץ עיוור של סטריאוטיפים מגדריים), וזאת לאחר תקופת פיקוח ארוכה.

עקב תקלה טכנית לא ניתן להציג את המשך הכתבה. עמכם הסליחה.
כל הזכויות שמורות 1999-2021 הקמת אתרים ניהול תוכן
נא להמתין... נא להמתין...