> 

המדריך לביקור במשרד הפנים

אילו טפסים יש למלא ובאילו מסמכים יש להצטייד על מנת לשנות את השם ו/או סעיף המין בתעודת הזהות. כל הפרטים שכדאי לדעת / אלונה שטרן

בתור טרנסג'נדרים אנו יכולים למצוא עצמנו מבקרים במשרד הפנים כדי לשנות שם פרטי או משפחה, כדי לשנות את סעיף המין בתעודת הזהות, וכן לשם עדכונים פשוטים יותר כמו כתובת. במקביל לשינויים בתעודת הזהות, ייתכן גם שנרצה להנפיק דרכון חדש.

 
בכל ביקור במשרד הפנים יש להצטייד קודם כל בתעודת הזהות. כדי לשנות פרטים מסוימים יש להצטייד בנוסף בדרכון. מי שרוצה להוציא גם דרכון חדש וגם תעודת זהות חדשה, כדאי להצטייד מראש בארבע תמונות עדכניות.
 
ביקור במשרד הפנים מתחיל לרוב אצל פקידי קבלה שמספקים את הטפסים המתאימים לפעולה שרוצים לבצע. יכול להיות שתופנו לפקיד שיוציא עבורכם את הטופס וימלא אותו איתכם.

שינוי או עדכון הכתובת במשרד הפנים היא הפרוצדורה הכי פשוטה ומהירה שקיימת במשרד. הכתובת נרשמת בספח של תעודת הזהות והדפסתה מחדש היא מיידית מול הפקידים שמתעסקים בעיקר בנושא זה. אם משנים שם או סעיף מין או אם מחדשים דרכון, אפשר לעשות את שינוי הכתובת בו בזמן מול הפקיד שאליו מגיעים לנושאים האלה.

 
שינוי שם

שינוי שם נעשה בטופס שכותרתו "הודעה על שינוי שם". בטופס יש למלא תחילה את "פרטי המודיע/ה" כפי שהם כעת ובהמשך למלא בטבלה את השם הנוכחי: שם משפחה, שם פרטי, שנת לידה ומספר זהות, וכן את השם הנבחר: שם משפחה ושם פרטי. 
מתחת לטבלה יש להסביר את הנימוקים לשינוי. על אף שבטופס מתבקשים "לפרט בהרחבה הנימוקים לבקשה", הניסיון מלמד שלא תמיד יש צורך בנימוק ולרוב אין חובה להרחיב. שינוי שם הוא זכות בסיסית של המבקש/ת, ולפי נהלי משרד הפנים ניתן לעשות זאת ללא קשר למגדר המקובל של השם ו/או למגדר של הפונה: "בקשה לשינוי שם, משם גברי לשם נשי או להיפך יש לאשר, אין לדרוש לשם כך הסבר ולא אישור בדבר ניתוח לשינוי מין". בסוף הטופס חותמים על הצהרה שידוע שאין אפשרות לשנות את השם ב-7 השנים הבאות, אלא באישור השר.
לטופס מצרפים 2 תמונות מעודכנות, הפקיד מקליד את הפרטים למחשב ומצמיד תמונה אחת לטופס ואחת מיועדת לניילון בתוך תעודת הזהות שאותה מופנים לקבל בעמדה שבה היא מודפסת עם הספח החדש.
 
אם ברצונכם לבקש שינוי שם בטרם חלפו שבע שנים מאז שינוי השם הקודם, יש לפנות בכתב לשר הפנים דרך הפקיד או במכתב למשרד הפנים, ולהסביר את נסיבות המקרה ואת הנימוקים לשינוי. לאחר שליחת הפנייה, נציגי המשרד יחזרו אליכם עם תשובה, ואז תידרשו להגיע לסניף משרד הפנים לביצוע השינוי.
 
השם הישן יופיע בתחתית הספח המצורף לתעודת הזהות במהלך 7 השנים הבאות. למרות הצירוף הקבוע של הספח לתעודת הזהות אין חובה להציגו כשמתבקשים להזדהות במקומות שונים, במיוחד כשלא רוצים שיראו או שידעו את השם הישן. אפשר להופכו, להסתירו מאחורי תעודת הזהות או פשוט להציג רק את התעודה המנוילנת. במקרה והספח נדרש בכל זאת, לעיתים ניתן להסתפק בצילום של תעודת הזהות שאינו מכיל את קצה הספח ובו השם הישן, למשל כדי להוכיח רווקות.



כדי להסיר את רישום השם הקודם לפני תום שבע שנים מהשינוי, ניתן גם במקרה זה להגיש למשרד הפנים בקשה בכתב. מומלץ לנמק את הבקשה בפגיעה בפרטיות ו/או בחוסר התאמה בין השם הישן למין הנוכחי לאחר שינוי סעיף המין. ישנו תקדים משפטי בנושא זה, כך שאין מניעה להיענות לבקשה כזו מאנשים טרנסקסואלים (עם או בלי שינוי בסעיף המין).
 
שינוי השם בדרכון ללא חידוש הדרכון ייעשה על ידי הפקיד ובחתימתו בדף נפרד מהפרטים האישיים בדרכון, עם חותמת שמציינת "שינוי שם – בעל דרכון זה שינה כחוק את שמו".



עקב תקלה טכנית לא ניתן להציג את המשך הכתבה. עמכם הסליחה.
תגיות
כל הזכויות שמורות 1999-2021 הקמת אתרים ניהול תוכן
נא להמתין... נא להמתין...