עוד בלייפסטייל ובריאות
 >  > 

סקר העישון: כ-60% מהגייז לא מעשנים

מחקר GoGay מגלה: רוב ההומואים לא מעשנים, יוצאים יותר מלסביות למקומות בילוי של הקהילה ומעדיפים הפרדה לאיזורי מעשנים ולא מעשנים. רוב המעשנים: בני 21-34. בקרב הלסביות: רוב ניכר לנשים מעשנות. התוצאות המלאות

מהו יחסה של קהילת הלהט"ב לשאלת העישון במקומות הבילוי הגאים? סקר העישון מקיף ראשון מסוגו שנערך ב-GoGay שופך אור על התופעה ומגלה כי בעוד שרוב ההומואים לא מעשנים, אצל הלסביות שיעור המעשנות גבוה ביותר. בנוסף, הראה הסקר כי הפתרון המועדף על מעשנים ולא מעשנים גם יחד הוא בהפרדה פיזית בין איזורי עישון במקומות הבילוי.

בנוסף, הראה הסקר שרק 13% לא יוצאים כלל למקומות בילוי של גייז, ושהומואים יוצאים בקביעות למקומות גאים לעומת הלסביות, שיוצאות למקומות בילוי המיועדים לקהילה רק לפעמים. בסך הכל, הצביעו כ-1,800 מצביעים בודדים (יוניקים). אחוז הגברים שהשיבו על הסקר עומד על 77%, לעומת 23% נשים בלבד. יצוין כי מספר המשיבים הנמוך בקרב בני 56 ומעלה חורג מגבולות טווח השגיאה של המדגם ולכן נאלצנו להסיר קבוצת גיל זו מנתוני הסקר.

בשאר קבוצות הגיל והמגדר נרשמה היענות מרובה, ובהתחשב בהיקף ההיענות ובכלים הטכנולוגיים לברירת זיופים והצבעות כפולות/מרובות, הסקר עומד ותקף בסטנדרטים מדעיים. למרות זאת, חשוב לציין כי אין מדובר במדגם מייצג, אותו קשה לערוך בקהילת הלהט"ב, ולכן הנתונים משקפים את עמדת ציבור הגולשים ב-GoGay והמשתתפים בסקר בלבד. אך בהתחשב בנתוני הגלישה הדמוגרפיים ואחרים באתרים השונים, ניתן לומר כי הוא מייצג את המגמות הרווחות בקהילת הגייז בישראל.

59% לא מעשנים

מספר האנשים שלא מעשנים עומד על כ-59% מכלל המשתתפים בסקר: 42% מהמצביעים בחרו באפשרות "מעולם לא עישנתי", לעומת 17% שעישנו בעבר אך הפסיקו. שיעור המעשנים עומד על 41%, כשמתוכם 29% מעשנים באופן קבוע, ו-12% מעשנים לפעמים.

הלסביות מעשנות, ההומואים לא ר

וב הנשים מעשנות: 44% מעשנות תמיד, וכ-15% מעשנות לפעמים. 25% מהנשים לא עישנו מעולם, ו-16% עישנו בעבר - אך הפסיקו. בסך הכל עומד שיעור הנשים המעשנות על 59%, לעומת 41% לא מעשנות. אצל הגברים, התוצאות הפוכות: הרוב (64%) לא מעשנים. מתוכם שיעור הגברים שלא עישן מעולם עומד על 47%, ואילו 17% עישנו בעבר ונגמלו לגמרי. שיעור המעשנים עומד על 36% בסך הכל. כ-25% מהגברים שהשתתפו בסקר מעשנים תמיד, ו-11% מעשנים לפעמים.

שיעור המעשנים הגבוה ביותר: בקרב בני 22-30

מרבית המשיבים על הסקר (כ-52%) הם בגילאי 22 עד 30. בקבוצת גיל זו נמצא גם שיעור המעשנים הגבוה ביותר: 17% מכלל המעשנים בסקר נמצאים בטווח גילאים זה. בני ה-31-45 מהווים כ-27% מכלל המשתתפים בסקר, ומרביתם (יותר מ-70%) לא מעשנים. האוכלוסייה השלישית בגודלה היא בני הנוער, בגילאי 16-21, המהווים 16% מכלל המצביעים בסקר. גם כאן נרשם פער משמעותי בין גברים לנשים: בעוד שמרבית הבנים הצעירים אינם מעשנים, רוב המצביעות בסקר המשתייכות לקבוצת הגיל הצעירה ביותר (16-21) מעשנות. שיעור הנשים המעשנות גבוה ביותר בכל טווחי הגילאים, אך במיוחד בקרב נשים עד גיל 30. בקרב הנשים בנות ה-31-45 נרשם שוויון בין מספר הנשים המעשנות (תמיד או לפעמים) לבין מספר הנשים הלא מעשנות. האחוז הגבוה ביותר של אנשים שעישנו בעבר אך הפסיקו נמצא בקרב הצעירים (22-30), וכך גם שיעור האנשים שמעשנים לפעמים ולא באופן קבוע.

מקומות בילוי והסיגריות

45% מהמשיבים על הסקר ציינו כי הם יוצאים למקומות בילוי של הקהילה באופן קבוע, ו-42% לפעמים. רק 13% מבין המשיבים ציינו כי הם לא יוצאים, בכלל, למקומות בילוי שמיועדים לגייז.

גברים מבלים יותר במקומות של גייז

נתוני הסקר מראים עוד כי ללא קשר להעדפות העישון, גברים מבלים יותר במקומות בילוי של הקהילה הגאה מאשר נשים. 48% מבין המשיבים אמרו שהם יוצאים תמיד למקומות של גייז, 39% יוצאים לפעמים ו-13% מהמשיבים לא יוצאים כלל. לעומתם, 38% מהנשים יוצאות קבוע למקומות המיועדים לקהילה, 49% לפעמים, ו-13% לא יוצאות כלל למקומות בילוי גאים. מהנתונים ניתן לראות ששיעור הנשים והגברים שלא יוצאים למקומות בילוי של הקהילה זהה, ועומד על כ-13%.

רוב הבליינים לא מעשנים

לעתים קרובות נטען, בעיקר על ידי בעלי מקומות הבילוי הפונים לקהילה, כי ציבור המעשנים מהווה את הרוב המכריע של קהל הלקוחות. נתוני הסקר סתרו טענה זו: 56% מהאנשים היוצאים באופן קבוע למקומות בילוי של הקהילה הגאה השיבו כי הם לא מעשנים. לעומתם, מספר המעשנים (תמיד או לפעמים) עומד על 44%. מבין אלו שיוצאים לפעמים למקומות של גייז, מספר הלא מעשנים גבוה אף יותר ועומד על כ-61%, לעומת 39% מעשנים. שיעור דומה נרשם גם בקרב אלו שלא יוצאים, בכלל, למקומות בילוי של גייז.

כל הזכויות שמורות 1999-2021 הקמת אתרים ניהול תוכן
נא להמתין... נא להמתין...