עוד בחדשות ודעות
 >  > 

המדריך לאימוץ במשפחה ההומו-לסבית

עו"ד עירא הדר, שייצגה את טל ואביטל ירוס-חקק בנצחון התקדימי שבו ניתנו לראשונה צווי אימוץ במשפחה הומו-לסבית - מסבירה מי יכול/ה לנצל את התקדים החדש וכיצד. מדריך מקיף ליום המשפחה

לפני כשנה חגגנו את פסק הדין של בית המשפט העליון בו נפסק שחוק האימוץ הישראלי מאפשר אימוצים בתוך המשפחה ההומו-לסבית. נקבע שהמדד היחידי לאישור האימוץ צריך להיות טובתם של הילדים הגדלים במשפחות אלה, כשההכרעה אם טובת הילדים בכל משפחה אכן מחייבת את האימוץ, הופקדה בידי בתי המשפט לענייני משפחה.

במהלך השנה שחלפה, הצלחנו לשכנע בצדקתנו את כל הגורמים הרלבנטיים מטעם המדינה, לרבות השירות למען הילד ופרקליטות המדינה, עד כי ביום 12.2.06 הגיעו לקיצן המתוק 9 שנים של מאבק משפטי וציבורי. בית המשפט לענייני משפחה בר"ג הכיר סוף סוף בהורותן המשותפת של טל ואביטל ירוס-חקק כשתי אמהות על ילדיהן, ונתן לראשונה צווי אימוץ במשפחה ההומו-לסבית.

על מנת לסייע להורים/ות שבינינו לנצל את התקדים הנפלא הזה למען משפחתם/ן וילדיהם/ן, אציג במדור זה את השלכותיו של התקדים ואת האופן שבו ניתן ליישמו בכל משפחה. כמובן שבמאמר מסוג זה לא ניתן להתייחס באופן ממצה לכל השאלות שמתעוררות, ועל כן כל אחת וכל אחד מוזמן להתייעץ לגבי הנסיבות הרלבנטיות למשפחתה/ו.

מי יכול/ה לקבל צווי אימוץ מכוח התקדים החדש?
כל משפחה שבה לילדים יש בפועל שתי אמהות (ואין אב) או שני אבות (ואין אם). המצב השכיח ביותר בהקשר זה הוא של לסביות שהביאו לעולם ילדים מתרומות זרע אנונימיות, כאשר בפועל האם הביולוגית והאם הלא ביולוגית משמשות כשתי אמהות. מצבים נוספים הם כאשר הומו או לסבית אימצו, כיחידים, ילדים בחו"ל, וכעת הם מבקשים לעגן את המעמד המשפטי של בן/בת הזוג לגבי הילדים. מצב רלבנטי נוסף הוא של הומו שהביא ילדים עם אשה שנפטרה וכעת הוא מגדל את ילדיו עם בן זוג, וכן מצב של לסבית שהביאה ילדים עם גבר שנפטר וכעת היא מגדלת את הילדים עם בת זוג.

מאחר ולעת עתה מרבית המשפחות שלגביהן התקדים הינו רלבנטי הן משפחות לסביות שבהן אם ביולוגית ואם לא ביולוגית, הרי שבהמשך אתייחס בעיקר למשפחה מסוג זה. מרבית הדברים יפים, בשינויים המחוייבים, גם למשפחות אחרות.

מה בעצם נותן האימוץ?
האימוץ מביא להכרה מלאה בשתי האמהות, ומשווה לחלוטין את מעמדה של האם הלא ביולוגית לזה של האם הביולוגית. לאחר אישור האימוץ גם האם הלא ביולוגית נרשמת במשרד הפנים כאמא לכל דבר, וילדיה הלא ביולוגיים נרשמים בספח תעודת הזהות שלה, ממש כמו בספח של האם הביולוגית. בעתיד, כשהילדים יבגרו ויוציאו תעודות זהות משלהם ירשמו גם בהן שמותיהן של שתי אמהותיהם.

האימוץ מקנה לשתי האמהות ולילדים את מלוא ההטבות והזכויות המגיעות לכל משפחה שבה שני הורים, לרבות בענייני ירושה, מזונות, פנסיה, קצבאות מהביטוח הלאומי, הזכות להיעדר מהעבודה כדי לטפל בילדים בעת מחלה וכו'. האימוץ מאפשר לשתי האמהות, ללא שום הבדל וללא צורך להציג יפוי כח או צו אפוטרופסות, לעשות כל פעולה בשם הילדים, לרבות בענייני בריאות, חינוך, רכוש, כספים וכדו'.

האימוץ אף מקנה לילדים ולאמהות את הבטחון, היציבות והודאות המלאים בתא המשפחתי, ומבטיח שגם אם חלילה יקרה אסון לאם הביולוגית אף אחד לא יוכל לקחת את הילדים מאמם השניה. האימוץ יוצר אחידות והתאמה בין החוויה האישית של הילדים לשתי אמהות, לבין המציאות המשפטית-חברתית שלהם.

האם לאור תקדים טל ואביטל אימוצים במשפחות הומו-לסביות ינתנו כעת באופן אוטומטי?
אימוץ הוא הליך מאוד משמעותי ודרמטי, אשר משנה את הסטטוס הפורמלי של ההורים והילדים באופן בלתי הפיך. לכן בשום מקרה ולגבי אף משפחה, צווי אימוץ אינם ניתנים באופן אוטומטי, ובתי המשפט תמיד בוחנים בדקדקנות כל משפחה ומשפחה המבקשת לאמץ. לגבי אימוצים במשפחות הומו-לסביות, שעדיין נתפסים כחריגים, הבדיקה של בתי המשפט תהיה, מן הסתם, קפדנית במיוחד.

באיזה מקרים בית המשפט יתן צווי אימוץ במשפחות הומו-לסביות?
בהתאם לתקדים ירוס-חקק, בית המשפט מחוייב לתת צווי אימוץ במקרים שבהם ילדים גדלים בפועל עם שתי אמהות (או שני אבות), ובית המשפט השתכנע שהאימוץ ישרת את טובתם של הילדים.

איך ניתן להוכיח שטובת הילדים היא לקבל את צווי האימוץ?
לגבי כל משפחה יש לשכנע את בית המשפט שהאימוץ ייטיב עם הילדים בכל היבטי חייהם, לרבות מבחינה אישית-נפשית, מבחינה משפחתית, מבחינה חברתית ומבחינה כלכלית. יש להציג את היחסים המתקיימים בין בני המשפחה, ולהראות שהקשר של הילדים עם האם הלא ביולוגית הוא קשר משמעותי ודומיננטי בחיי הילדים, אשר נובע ממחוייבות רבה, מסירות ואינטנסיביות. בנוסף, יש לשכנע את בית המשפט שגם מבחינת התפיסות החברתיות והציבוריות - האימוץ ישרת את טובת הילדים, ושהכרת המשפט והחברה בשתי האמהות תיטיב עם הילדים ולא תכביד עליהם.

איך מתחילים בהליך האימוץ?
כל משפחה שמעוניינת באימוץ, צריכה להגיש לבית המשפט לענייני משפחה במקום מגוריה בקשת אימוץ פרטנית ומפורטת, בצירוף תצהירים וטפסים הנדרשים לפי חוק האימוץ.

למה צריך לשים לב בעת עריכת בקשת אימוץ?
מאחר ועדיין מדובר בהליך חדשני, חשוב שכל בקשות האימוץ תערכנה בחוכמה ובזהירות, ותוך כדי התייחסות לקווים המנחים שהותוו בתקדים של טל ואביטל. כדי להפחית ככל הניתן את המהמורות בדרך ולהקל על השופט/ת להשתכנע בחיוניות האימוץ, יש לשקול ולבחון את האופן והעיתוי הנכונים ביותר להגשתה של כל בקשת אימוץ, ולתכנן היטב את אופן ניהולו היעיל והמשכנע ביותר של כל הליך.

מהם השלבים הבאים בהליך האימוץ?
לאחר הגשת הבקשה היא מועברת במקביל לשני גופים מטעם המדינה: האחד - השירות למען הילד, שעובדת סוציאלית מטעמו תידרש להיפגש עם המשפחה ועם א/נשים המקורבים לילדים, ולהגיש לבית המשפט תסקיר ובו המלצותיה לגבי טובתם של הילדים וחיוניות האימוץ; השני - הלשכה המשפטית של משרד הרווחה, שתפקידה לחוות את דעתה מבחינה משפטית אודות האימוץ. המשך ההליך תלוי בעמדה שיביעו נציגי המדינה השונים, בעמדתו של השופט/ת שדן בכל תיק, ובדרישות ותהיות שיתכן שיועלו.

האם יש חשש שבתי המשפט ידחו בקשות אימוץ הומו-לסביות?
למרות שהתקדים של טל ואביטל סלל את הדרך לאימוצים במשפחות ההומו-לסביות, עדיין אנחנו עלולים להיתקל בשופטים/ות, בפרקליטים/ות ובנציגות של השירות למען הילד שלא יקבלו בקלות ובטבעיות את כל המשפחות שיבקשו אימוצים, ויערימו מיני קשיים בדרך לאימוץ. בכל מקרה ומקרה נצטרך להתמודד עם ההתנגדויות והקשיים שיועלו ולגבור עליהם.

כיצד יתנהלו הליכי אימוץ שבהם התעוררו התנגדויות וקשיים?
במקרים שבהם יועלו התנגדויות לאימוץ, יהיה צורך להתמודד עם כל טענה באופן פרטני, ולנקוט במגוון של אמצעים, למשל: הצגת חוות דעת של מומחים מטעמנו בתחומי הפסיכולוגיה או הסוציולוגיה; הפניה למחקרים ומאמרים מהארץ ומחו"ל אודות היבטים שונים בחייהן של משפחות הומו-לסביות וילדים הגדלים בהן; ניתוח הפרשנות שבתי המשפט העניקו בעבר למושגי יסוד בחוק האימוץ כמו "טובת הילד" ו"נסיבות מיוחדות", תוך יישומם גם לגבי אימוצים במשפחות הומו-לסביות; הצגת פסקי דין מחו"ל אודות מקרים מיוחדים שבהם ניתנו צווי אימוץ במשפחות הומו-לסביות; עריכת סיכומים מפורטים וממצים של כל הטיעונים העובדתיים, המשפטיים והאחרים התומכים באימוץ. כל תיק אימוץ יש לבחון ולנהל לגופו.

האם כל משפחה שתבקש לאמץ תידרש להיחשף ברבים, כמו משפחת ירוס-חקק?
בשום פנים ואופן לא. הליכי אימוץ נערכים תמיד בדלתיים סגורות ותוך חסיון מלא ואיסור פרסום גורף הן על עצם ההליך והן על כל פרטיהם המזהים של ההורים והילדים. במקרה של טל ואביטל נדרשנו להיתר מיוחד של בית המשפט על מנת שיותר לבני המשפחה להתראיין ולהיחשף, וזאת לאור תחושת השליחות של טל ואביטל ולאור רצונן להגביר את הניראות של מאבקן ולסלול את הדרך לכל הקהילה.

האם לשם הגשת בקשת אימוץ צריך עו"ד?
בקשה לאימוץ אף פעם איננה הליך פשוט, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בהליך אימוץ כל כך חדשני, רגיש ומורכב, שעדיין נתפס כחריג. לאור החשש שהמדינה ובתי המשפט יערימו קשיים ויעלו סוגיות משפטיות ואחרות, לא מומלץ לגשת להליך זה בלא ייצוג משפטי על ידי עו"ד הבקיא/ה הן בדיני אימוץ (בהיבט המהותי ובהיבט הפרוצדורלי), הן בזכויות של לסביות והומואים, והן במחקרים, מאמרים ופסיקה מהארץ ומחו"ל לעניין טובתם של ילדים במשפחות הומו-לסביות. יש להיות זהירים שבעתיים לאור החשש שכשלון במקרה מסויים שנוהל שלא כראוי - יפגע בבקשות אימוץ אחרות.

האם חיוני לערוך תחילה הסכם לחיים משותפים וצוואות?
לשופט/ת יקל לאשר אימוץ ככל שיהיו יותר ראיות והוכחות לכך שהקשר בין האם הלא ביולוגית לבין הילדים הוא משמעותי, יציב, וכולל מחוייבות עמוקה ודאגה כנה. הסכם לחיים משותפים וצוואות שבהם התייחסות מפורטת להורות המשותפת, לזכויות ולחובות של כל אחת מהאמהות כלפי הילדים, לרבות במקרה של פרידה או פטירה עשויים להוות ראיה חזקה לקשר עם האם הלא ביולוגית, ולכך ששתי האמהות שמות את טובת הילדים לנגד עיניהן, ועושות כל שבאפשרותן כדי למסד את הקשר עם הילדים ולהבטיח את גורלם ועתידם.
אגב, בלי קשר להליכי אימוץ, חשוב לערוך הסכמים וצוואות כדי להגן על בנות הזוג ועל הילדים במיני מצבים, נעימים יותר ופחות, שהחיים עלולים לזמן (לרשותכם מדריכים נוספים: "חוזה את העתיד", "חוזה את הנולד" ו- "על החיים ועל המוות חלק ב' - צוואות")

האם הכרחי לקבל תחילה צו אפוטרופסות?
בית המשפט פסק שכאשר הקשר בין האם הלא ביולוגית לילדים כבר עוגן באמצעות צו אפוטרופסות, הדבר יקל על אישור האימוץ. אך האפוטרופסות איננה אמורה להוות תנאי לקבלת צווי אימוץ, ואין כל מניעה להגיש בקשות אימוץ גם בהעדר אפוטרופסות. אמנם יתכן שבמקרים כאלה הליך האימוץ יהיה קצת יותר מורכב וממושך, ויהיה צורך להביא ראיות והוכחות אחרות ליציבותו וחוזקו של הקשר בין שתי האמהות לילדים. ואולם, עדיין פניה בבקשת אימוץ מייד לא רק שמעבירה מסר חד יותר בדבר רצונן של האמהות להכרה במעמדן השווה כלפי הילדים, אלא גם תחסוך זמן ומשאבים ביחס לקיום שני הליכים נפרדים להשגת אפוטרופסות ואימוץ.

בהקשר זה כדאי לזכור, שיש גם משפחות רבות שבהן האפוטרופסות, ולא האימוץ, עונה באופן נכון ומדויק יותר על צרכי המשפחה. למשל, לגבי בנות זוג שאינן רואות עצמן כשתי אמהות שוות זכויות וחובות כלפי כל הילדים, ואינן מעוניינות להיחשב כשתי אמהות. במקרים כאלה האפוטרופסות מציעה הסדר פרקטי שמסייע לבת הזוג לטפל בילדים בחיי היומיום מבלי לקבל את הסטטוס המחייב של אם לכל דבר.

האם גם אמהות שנפרדו יוכלו לקבל צווי אימוץ?
התקדים של טל ואביטל פותח פתח לאימוצים במגוון סוגים של משפחות, ובלבד שיוכח שהאימוץ הוא לטובת הילדים. תנאי זה עשוי להתקיים גם אם הקשר הזוגי בין האמהות תם, אך עדיין הן ממשיכות לתפקד עבור הילדים כשתי אמהות לכל דבר. יחד עם זאת, יתכן שבמקרים שהאמהות נפרדו, בתי המשפט יקשו יותר במתן צווי האימוץ, ויידרשו הוכחות וראיות חזקות יותר לקיום הקשר בין הילדים לאם הלא ביולוגית.

האם ילדים שאומצו על ידי גבר, יוכלו להיות מאומצים לאחר מכן גם על ידי בן זוגו?
התקדים החדש חל גם על מקרים שבהם אב אחד אימץ ילדים בחו"ל, ונרשם כאב יחיד כשבפועל בן זוגו משמש כאב נוסף. באמצעות התקדים החדש גם האב שטרם הוכר יוכל לבקש לאמץ את הילד ולקבל הכרה מלאה במעמדו כאב נוסף. ("להיות הורים גאים: אימוץ בחו"ל על ידי יחיד/ה"). כמובן שגם במקרה כזה כל משפחה תיבחן לגופה, ותידרש לשכנע את בית המשפט שהאימוץ על ידי האב השני ישרת את טובת הילדים. הדברים יפים גם למצב שבו אם יחידה אימצה ילדים בחו"ל, הילדים גדלים בפועל עם שתי אמהות, והאם השניה מעוניינת לאמץ את הילדים.

האם ניתן לקבל צווי אימוץ גם במשפחות שבהן ההורים או אחד/ת מהם/ן טרנסים/ות?
התקדים החדש פותח פתח לאימוצים בכל משפחה - לסבית, הומואית וטרנסית - ובלבד שיוכח שהדבר ישרת את טובתם של הילדים הגדלים בפועל במשפחות אלה. כאמור, כל מקרה יבחן לגופו, ויתכן שבחלק מהמקרים יהיה צורך להתגבר על דעות קדומות שעלולות לצוץ בקרב רשויות המדינה ובתי המשפט.

האם יש משפחות הומו-לסביות שלא יוכלו לקבל צווי אימוץ?
חוק האימוץ קובע כי המאומץ חייבת להיות בן דתו של המאמץ. סעיף מפלה ובעייתי זה חוסם, נכון להיום, את אפשרות האימוץ במשפחות שבהן הילדים והאם הלא ביולוגית הן בני דתות שונות (למשל, כאשר האם הביולוגית וילדיה הם יהודים, ואילו האם הלא ביולוגית היא נוצריה או מוסלמית).

מקרה סבוך אחר בהקשר לאימוץ הוא ביחס לילדים הגדלים עם שתי אמהות כאשר זהותו של אביהם ידועה ורשומה. במקרה כזה ניתן לקבל צווי אימוץ רק אם הילדים יוכרזו כבני אימוץ כלפי אביהם. אם האב יסרב לוותר על מעמדו כאבי הילדים - האימוץ יסורב, וגם אם האב יסכים לכך ספק אם ויתור כזה יתקבל על ידי הרשויות, וספק אם ההליך יעלה יפה.

האם אפשר לקבל צווי אימוץ לפני הולדת הילדים?
לפני הלידה לא ניתן לקבל צווי אימוץ (וגם לא צווי אפוטרופסות). הצווים הללו ניתנים רק לילדים שכבר באו לאוויר העולם, והם חיים נושמים ובועטים, ויש להם שם, מספר תעודת זהות וכו'. יחד עם זאת, כבר במהלך הלידה ניתן לערוך את כל ההכנות לקראת הגשת בקשות האימוץ, כך שהללו תוגשנה מיד בסמוך לאחר הלידה.

האם אפשר לבקש צווי אימוץ לגבי ילדים בגירים?
חוק האימוץ מיועד בעיקרו לאימוץ של קטינים. בקשות אימוץ לגבי ילדים במשפחות הומו-לסביות שכבר מלאו להם 18 שנים, עלולות להיתקל בקושי מוגבר, שכן יהיה צורך להיעזר בחריג של החריג שבחוק. הדבר אינו בלתי אפשרי, אך מסובך הרבה יותר. לכן משפחות שרוצות לעגן את ההורות המשותפת, עדיף שיפנו בבקשות אימוץ כשהילדים עדיין קטינים.

כמה זמן יארכו הליכי האימוץ?
אני מעריכה שההליך עד לקבלת צווי האימוץ ימשך חודשים רבים ואף למעלה מכך. הליכי אימוץ מטבעם אינם נעשים בחטף, במיוחד כאשר מדובר בהליכי אימוץ חדשניים. חלק מהעיכוב נובע מהמתנה הממושכת בתור למפגשים עם העובדות הסוציאליות מהשירות למען הילד. המשך ההליך לאחר מכן תלוי בעמדת הפרקליטות ובית המשפט. בכל מקרה אין מדובר בהליך קצר ויש להתאזר בסבלנות.

האם כבר הוגשו בקשות נוספות לצווי אימוץ?
בשנה האחרונה כבר הגשתי בקשות אימוץ רבות של משפחות לסביות בכל רחבי הארץ, מהצפון ועד הדרום. הוגשו בקשות בשם מגוון של סוגי משפחות לסביות: עם ילדים גדולים ועם תינוקות שרק נולדו; כאלה שקיבלו צווי אפוטרופסות וכאלה שלא; משפחות שחיות יחדיו, וכאלה שבהן האמהות נפרדו וממשיכות לחלוק את גידול הילדים בשני בתים נפרדים; משפחות שבהן כל אחת מהאמהות ילדה ומבוקש אימוץ הדדי, ומשפחות שבהן רק אחת האמהות ילדה ומבוקש אימוץ חד צדדי. אני מאמינה שבמוקדם או במאוחר כל המשפחות הללו וכל המשפחות הרבות האחרות שבודאי תגשנה בקשות אימוץ - אכן תזכנה לבוא בעקבות טל ואביטל ולקבל את ההכרה המלאה במשפחתן/ם.

הערה: אין לראות באמור במדור זה משום תחליף לייעוץ משפטי אישי, אשר מבוסס על בחינה פרטנית של נסיבות המקרה הרלבנטי לכל אחד ואחת, ואשר במסגרתו ניתן מענה משפטי ייחודי.

שאלות, הצעות ותגובות ל"בדלתיים פתוחות" - מדורה המשפטי של עו"ד עירא הדר, ניתן לשלוח באמצעות הכתובת:
law@gogay.co.il.

כל הזכויות שמורות 1999-2021 הקמת אתרים ניהול תוכן
נא להמתין... נא להמתין...