עוד בלייפסטייל ובריאות
 >  > 

הקשר בין קשרי הורים/ילדים להומוסקסואליות

כיצד מתעצבת הזהות המינית ההומוסקסואלית? מחקר שפורסם לפני מספר חודשים טוען ייתכן וקשרים רופפים בין אב לילדיו בגיל צעיר מגדילים את הסיכוי שהילד יהיה הומוסקסואל. ומה יש לפרוייד להגיד על זה?

תיאוריות רבות ומגוונות מנסות להסביר את הגורמים להומוסקסואליות, כל אחת מנקודת מבטה היא. באופן כללי, ניתן לומר כי רובן המכריע של התיאוריות נע בין שני קטבים: האחד גורס שמקור ההומוסקסואליות הוא ביולוגי, והשני- שההומוסקסואליות היא תוצר של תהליכים חברתיים. בין שני קצוות אלה, יש המעריכים כיום כי מדובר ככל הנראה בשילוב בין גורמים מולדים וגורמים סביבתיים. לפי פרויד וממשיכי דרכו, לדפוס המשפחתי בו אנו מתפתחים יש השפעה מכרעת על נטייתנו המינית העתידית: בין היתר התייחס פרויד לתיאוריית האם השתלטנית והדומיננטית לעומת דמות האב המרוחק והפסיבי העשויים לתרום להתפתחות דפוס התנהגות הומוסקסואלית. באופן דומה, חוקרים אחרים גם התייחסו למושג "האב החלש" (the weak father). לפי גישה זו, לקשר בין הילד לדמות האב עשויה להיות השפעה על התפתחות נטיותיו המיניות: לטענת חוקרים אלה, רבים מההומוסקסואלים חווים בילדותם דמות אב מרוחק, עוין ופסיבי או כזה שאינו מעורב בהתפתחותם הרגשית. ההתנהגות ההומוסקסואלית לפי גישה זו באה לפצות על העדר הקשר בין אב לבן. לעומת זאת, תיאוריות אחרות מתנגדות באופן נחרץ לרעיון "האב החלש" וטוענות כי אין בסיס להוכיח קשר סיבתי בין מקומו של האב בחיי הילד לנטיותיו המיניות, שכן כל המחקרים שמצאו קשר שכזה נערכו בקרב אוכלוסייה שהייתה בטיפול פסיכיאטרי, בעוד שמחקרים אחרים שבדקו הומוסקסואלים שלא היו בטיפול- לא הצליחו לאשש את הקשר. מחקר שבוצע בקנדה ואשר פורסם בכתב העת Journal of Psychology and Theology בדק כיצד מגדירים 154 מתלמידי מכללות דתיות בקנדה (לא צוין גילם) את יחסי האינטימיות מחד והפחד מאידך כלפי אביהם ואמם. מטרת המחקר הייתה לבחון את הקשר בין הקירבה או הריחוק הרגשיים שחשים הנשאלים אל הוריהם, לבין נטייתם המינית. לשם בחינה זו נעשה שימוש במבחן פסיכולוגי (PAFS-QVC) שמטרתו להעריך את הרמה הנוכחית של הקשר של הנבדקים עם הורים ועם חברים. באמצעות מבחן זה החוקרים בודדו את המשתנים יחסי אינטימיות עם האם ועם האב ותחושת פחד מהם, והעניקו לכל משתנה ערך ממוצע (עבור כל נבדק). בסך הכל, מבין כל הנשאלים, 130 הגדירו עצמם כהטרוסקסואלים, ו- 24 (המהווים 16% מהנשאלים) כהומוסקסואלים. כאשר הושוו הממצאים בין ההומוסקסואלים להטרוסקסואלים, מצאו החוקרים הבדל מובהק בקירבה הרגשית המדווחת (יחסי אינטימיות) בין הנבדקים לאבותיהם: הערך הממוצע של יחסי האינטימיות בקבוצת ההומוסקסואלים נמצא נמוך באופן מובהק מיחסי האינטימיות המדווחת בקבוצת המשיבים שהגדירו עצמם כהטרוסקסואלים . מאידך, לא נמצא כל הבדל בין שתי הקבוצות ביתר המשתנים שנבדקו. לטענת החוקרים, לא ניתן להסיק מהממצאים לגבי יחסי הנבדקים עם הוריהם בילדותם, שכן יחסים אלה יכולים להשתנות במשך השנים. עם זאת נטען, כי ממצאי המחקר כן מעידים באופן מובהק על העדר יחסי קירבה רגשית בין אב לבן אצל ההומוסקסואלים לפחות בעת ביצוע המחקר, עובדה העשויה להתקשר עם תיאורית האב החלש והמרוחק כאחד הגורמים העשויים לתרום להתפתחות נטייה מינית הומוסקסואלית. ניתן לשאול שאלות רבות באשר למסקנות המחקר. האם העדר היחסים האינטימיים עם האב אכן גרמו להתפתחות הנטייה המינית, או שאולי נוצר ריחוק בשל הנטייה (למשל בגלל אי קבלת האבות את נטייתם המינית של בניהם)? אולי הרקע הדתי ממנו מגיעים המשיבים (כאמור כולם היו תלמידי מכללות דתיות) עלול היה להשפיע על יחסיהם על האבות? אולי האבות הם אלה שהתרחקו מבניהם ההומוסקסואלים? בכל מקרה, נדמה כי החוקרים כן זהירים במסקנותיהם ומתייחסים לתהיות אלה. נראה כי לא ניתן יהיה לעולם להצביע על הגורם האחד שמביא להתפתחות הנטייה המינית, וכי כמו תמיד מדובר על שילוב של גורמים רבים: ביולוגיים, סביבתיים, משפחתיים ועוד. מסקנה שכן ניתן להגיע ממצאי המחקר היא, שבין אם מדובר בסיבה ובין אם מדובר בתוצאה, לעיתים הומוסקסואלים חווים ריחוק רגשי מאבותיהם והעדר יחסי אינטימיות עמם בהשוואה להטרוסקסואלים. מקור:

Seutter, R. A., & Rovers, M. (2004). Emotionally absent fathers: Furthering the understanding of homosexuality. Journal of Psychology and Theology, 32, 43-49.
כל הזכויות שמורות 1999-2021 הקמת אתרים ניהול תוכן
נא להמתין... נא להמתין...