נדב (נדיוש) ענתבי-גרושקה. 
עוד בלייפסטייל ובריאות
 >  > 

כל מה שרצית לדעת על הומופוביה מופנמת

הומופוביה מופנמת מוגדרת כמערכת של עמדות ורגשות שליליים כלפי גילויים הומוסקסואליים בקרב הפרט עצמו ובקרב אחרים, וביטויה המרכזי הוא בשנאה עצמית אשר גורמת לפרט אי נוחות וחוסר קבלה של נטייתו הלהט"קבית. בסדרת כתבות מרתקת, מסבירה נדב (נדיוש) ענתבי-גרושקה על התופעה. חלק ראשון מתוך שלושה

במהלך שמונה השנים האחרונות, הרציתי רבות אודות הומופוביה והומופוביה מופנמת בקרב קהלים שונים בארץ, רובם להטק"בים, מתוך האמונה כי מודעות וחשיבה ביקורתית עשויות לחולל שינוי ניכר לטובה ברווחתנו הנפשית והפיזית. מאמר זה מגולל את הנושאים המרכזיים שנכללו בהרצאות, כמו גם את הנקודות המרכזיות שעלו בדיונים המונְחים בתום ההרצאה. חשוב לציין כי למרות שאני משתמשת במונח הומופוביה והמופוביה מופנמת (מכיוון שרוב המחקר נעשה אודות הומואים ולסביות), הכוונה היא ללהטק"בפוביה וללהטק"בפוביה מופנמת.

הומופוביה ועמדות כלפי להטק"ביות

בספרות המחקרית ניתן למצוא הגדרות רבות ושונות למונח הומופוביה, ובצידן גם ביקורת ומחלוקת. ההגדרה המלאה להומופוביה כוללת אפליה, דחיה, זלזול, פחד, דעות קדומות, שנאה ואלימות המופנים כלפי להט"קבים לאור נטייתם המינית/מגדרית ומימושה. לטעמי, ההגדרה המתאימה ביותר לתופעה זו הינה ההגדרה הרחבה והמקיפה לפיה הומופוביה היא מתן יחס שונה לרעה כלפי להטק"בים וכלפי סוגיות להטק"ביות. רוצה לומר, התייחסות המעדיפה ומיטיבה עם הטרוסקסואלים/ות שורשה בהומופוביה, מעצם היותה מבוססת על התפישה כי לא-הטרוסקסואלים (כלומר להק"בים) טובים ומועדפים פחות מהטרוסקסואלים. מובן כי ניתן למצוא הסברים חלופיים לתופעות שונות המבכרות מיניות הטרוסקסואלית, אך ניתן גם להסיק כי הומופוביה היא אחד מהם.

נראה כי העמדות הגלויות כלפי להטק"ביות הפכו מתונות וחיוביות יותר בשלושים השנים האחרונות. זאת ניתן לראות בעיקר בחקיקה וביחס שיוויוני יותר בחלק מהמוסדות החברתיים המרכזיים, כמו גם בדעה הציבורית הכללית. מנגד, מחקרים שעשו שימוש במדדים הבוחנים עמדות סמויות (implicit) מצאו יחס שלילי למדי כלפי מיניות לא-הטרוסקסואלית ולהטק"ביות. כך נוצר פער משמעותי בין עמדותיהם הסמויות של הטרוסקסואלים, שנתגלו כשליליות יותר, לבין עמדותיהם המפורשות. ייתכן ולא מדובר בשינוי ספונטני בעמדות כלפי הומוסקסואליות, כי אם במודעות הולכת וגוברת לעובדה כי אין זה תקין פוליטית להחזיק בעמדות שליליות כלפי להטק"בים.

במילים אחרות, לא יאה להעיר הערות הומופוביות ולחשוב "בהומופובית". מכאן אנו למדות, כי במקביל לשינוי החברתי שחל בנוגע ללהטק"ביות, התקינות הפוליטית, שהפכה לנורמה חברתית רחבה, גרמה לביטויים ולגילויים הומופוביים להיעדר מהשיח הציבורי, אך להמשיך ולהתקיים בנבכי נפשם הלא-מודעים של הטרוסקסואליות/ם. זהו תהליך חברתי נפיץ, שלאורה אנו עדות, למה שאני מכנה, "הומופוביה במסכה" (לקריאה נוספת אודות הומופוביה ותקינות פוליטית: http://tinyurl.com/mx2hsb6).

לכן ברצוני להדגיש, כי הומופוביה היא תופעה תרבותית-חברתית נרחבת הפושה בכל תחומי החיים ופוגעת בכל אחד ואחת מאיתנו – ללא קשר לנטיה מינית. ליז טרובישי ז"ל, בת-ברית (Ally) הטרוסקסואלית של הקהילה הלהטק"בית, היא ההוכחה כי הומופוביה היא חולי "עיוור" להבדלים המבוססים על נטיה מינית. הרי כשנכנס הרוצח הנתעב לבר-נוער הוא לא שאל את נטייתם המינית/המגדרית של בני הנוער ששהו שם, אלא ירה לכל עבר באופן עיוור. אם כך, נהיר וברור כי ארוכה היא הדרך עד להשגת שיוויון זכויות מלא בכל תחומי החיים של להט"קבים.

לקריאה נוספת על אודות מקורה של ההומופוביה: http://tinyurl.com/l9lp4fn

הומופוביה מופנמת

להטק"בים גדלים בחברה המושתתת על עקרונות הטרונורמטיביים (המושג הטרונורמטיביות לקוח ממשנתו של פוקו, ומשמעו לציין את הנטייה החברתית הרווחת לפיה הטרוסקסואליות היא הנורמה, ולא-הטרוסקסואליות מסומנת כסטיה), סובלת מהטרוסקסיזם ומהומופוביה ודוגלת באי-שיוויון אשר מפלה ומדכאת אותם. אין להם מספיק, אם בכלל, מודלים להזדהות עימם וללמוד מהם, וכן ישנם מעט מאוד מקורות תמיכה וחיזוק ראויים. לפיכך, מובן לחלוטין כי להטק"בים, המהווים חלק מכל שכבות האוכלוסיה, יחזיקו ויפנימו ערכים, עמדות ואמונות הומופוביות אלו ויסבלו ממה שמכונה – הומופוביה מופנמת. הומופוביה מופנמת מוגדרת כמערכת של עמדות ורגשות שליליים כלפי גילויים הומוסקסואליים בקרב הפרט עצמו ובקרב אחרים, וביטויה המרכזי הוא בשנאה עצמית אשר גורמת לפרט אי נוחות וחוסר קבלה של נטייתו הלהט"קבית. לשם ההמחשה ניתן לומר במילים פשוטות יותר, כי מי שסובל מהומופוביה מופנמת הוא "הומו הומופוב". אין בזה בושה, גנאי או קללה, אלא שנאה עצמית שיש למגרה.

הומופוביה מופנמת מהווה תהליך התפתחותי אותו חווה כל להטק"ב, ונמצאה כגורם מעכב מרכזי בהתפתחות ובגיבוש התקינים של זהות להטק"בית. אכן, נמצא קשר בין רמות גבוהות של הומופוביה מופנמת לבין שלבים מוקדמים יותר בגיבוש הזהות ההומוסקסואלית. לשון אחר, התגברות על הומופוביה מופנמת היא חיונית להתפתחותו של מושג עצמי בריא. מצב עניינים זה דורש מלהטק"בים, בעיקר מילדות/ים ומבני/ות נוער, להתמודד בעצמם/ן עם תהליך מורכב, מתמשך ומכונן זה, הגורם לעיתים קרובות לתחושות מצוקה, בלבול ומתח. לפיכך, אי יציאה מהארון ברוב הגדול של המקרים נובעת מהומופוביה מופנמת מודעת או לא-מודעת בצירוף סיבות אחרות (לקריאה נוספת אודות הארון לחצו כאן).

מיגור ההומופוביה המופנמת של הפרט הוא מצב עימו יש להתמודד באופן יום-יומי ומתמשך, גם לאחר היות הנטיה הלהטק"בית מגובשת. כאן המקום להדגיש כי הומופוביה מופנמת אינה תכונה פנימית, "טבעית" או מולדת של הפרט, כי אם גורם עקה (stressor) חיצוני בלבד. למותר לציין, כי הרעיון, שחברי קבוצה הסובלת מסטיגמה חווים קשיים פסיכולוגיים כתוצאה מהפנמת ההערכה השלילית של החברה כלפיהם, אינה ייחודית רק ללהטק"בים, אלא לכל מיעוט ו/או קבוצה הסובלת מדיכוי חברתי כמו מזרחיים (גזענות מופנמת), שמנים (שומנפוביה/מידנות מופנמת) וכו'.

שנאה סמויה מן העין

בדומה להומופוביה, הומופוביה מופנמת יכולה להיות מודעת וגלויה או לא-מודעת וסמויה מן העין. הומופוביה מופנמת לא-מודעת באה לידי ביטוי בכך שהקשר לבין התנהגות או מחשבה מסויימת לבין ההומופוביה המופנמת הגלויה של הפרט אבד ולא ניתן לזהותו בקלות. כלומר, גם אם הפרט טוען באופן גלוי כי לביטוי מסוים שלו אין קשר להומופוביה מופנמת, יכול להיות שאין הדבר כך, ואכן יש קשר בין השניים ברמה הלא-מודעת. לדוגמה, להטק"בים רבים מספרים בדיחות אודות סוגיות ופרטים להטק"בים. חלק מבדיחות אלה נובעות מהומופוביה מופנמת, שכן הומור הוא מנגנון חברתי המאפשר לנו להתבטא באופן שאחרת היה נחשב ללא מקובל חברתית. כלומר, על-ידי שימוש בהומור אנחנו "מכסים" את המשמעות הגלויה של ההתבטאות הלהטק"בפובית ולרוב, לא נושאים בהשלכות השליליות שהיו קורות במידה ואותה התבטאות הייתה נאמרת ללא פן הומוריסטי.

בהקשר של הומופוביה מופנמת לא-מודעת ברצוני להבהיר נושא שעורר בלבול רב בקרב קהל המאזינות בהרצאות השונות. המושג הומופוביה מופנמת עלול להטעות לעיתים בכך שהמילה "מופנמת" מרמזת על תהליכים לא-מודעים. לא כך הדבר, שכן הומופוביה מופנמת הינה בגדר הומופוביה עצמית והיא יכולה להיות הן מודעת והן לא-מודעת.

אם כך, הומופוביה מופנמת יכולה להיות מפורשת אך בה בעת גם מאוד חמקנית ונסתרת מהעין. עובדה זו מאלצת אותנו להיות כמה שיותר ביקורתיים כלפי שלל גילוייה של ההומופוביה המופנמת שלנו כדי שחלילה לא ננציח את מעגל ההומופוביה האכזרי והקטלני.

ולמי שרוצה תקציר של המאמר: למרות שניכרת הטבה בעמדה החברתית כלפי להטק"ביות, נראה כי הומופוביה עדיין מושרשת במוסדות חברתיים-תרבותיים שונים. תחושת דיכוי ועמדות שליליות אלו מופנמות על-ידי רוב האנשים, ביניהם גם על-ידי להטק"בים. עמדות שליליות כלפי מיניות לא-הטרוסקסואלית בקרב להטק"בים מכונה הומופוביה מופנמת. הומופוביה מופנמת מהווה גורם מעכב מרכזי בהתפתחות ובגיבוש נטיה להטק"בית בריאה וחיובית, ולה השלכות פסיכו-חברתיות שליליות רבות. בטור הבא שלי אכתוב על ההשלכות הפסיכולוגיות והחברתיות השליליות של הומופוביה מופנמת.

לתקציר נוסף: http://tinyurl.com/lvl7r92 

נדב (נדיוש) ענתבי-גרושקה היא סטונדטית לבריאות הציבור ופסיכולוגיה באוניברסיטת קולומביה שבניו-יורק וחוקרת הומופוביה וקהילות להטק"ביות. חפשו אותה בפייסבוק: Nadav Antebi-Gruszka, @TheNadiva. 

כתבה זו הנה חלק ראשון מתוך שלושה חלקים שיפורסמו ב-GoGay בקרוב.

תגובות הגולשים כתבו תגובה

    כל הזכויות שמורות 1999-2021 הקמת אתרים ניהול תוכן
    נא להמתין... נא להמתין...