עוד בחדשות ודעות
 >  > 

על החיים ועל המוות / חלק שני

מהי צוואה? מתי מומלץ לערוך צוואה? איך עורכים אותה? מה מומלץ לכלול בה? איך מממשים צוואה בעת הצורך? עורכת הדין עירא הדר מסבירה

במדור הקודם הצגתי את האפליה הבוטה הקיימת נגד חברי הקהילה הגאה בהקשר לענייני ירושה ואת המצבים הקשים והמקוממים שעלולים להיווצר עקב כך. יחד עם זאת, ציינתי שבניגוד לעניינים אחרים שבהם אנחנו מופלים לרעה, הרי שבענייני ירושה קיים פתרון פשוט וזמין שמאפשר לכל אחד ואחת לעקוף בקלות את האפליה הקיימת, ולהבטיח את זכויותיהם של היקרים והיקרות לו/ה עריכת צוואה. אז מהי צוואה? מתי מומלץ לערוך צוואה? איך עורכים אותה? מה מומלץ לכלול בה? איך מממשים צוואה בעת הצורך?

מהי צוואה ומה מומלץ לכלול בה?

צוואה היא מסמך משפטי, שבו כל אשה ואיש יכולים לתת הוראות והנחיות לגבי מה שיקרה לאחר מותם לגבי ענייניהם השונים. הצוואה מיועדת בראש ובראשונה לקבוע מי יירש את הרכוש של המצווה, אך ניתן לכלול בה הוראות לגבי עניינים נוספים, למשל - מי ידאג לילדים הקטינים של המצווה (אם יש), מי ינהל את הכספים והרכוש עבורם עד שיגדלו, וכדומה.

הוראות לגבי רכוש - ניתן לקבוע בצוואה שכל הרכוש יועבר לאדם אחד או יחולק בין מספר א/נשים. ניתן להוריש רכוש לבן/בת זוג עתידי/ת ולילדים עתידיים שטרם נולדו. מומלץ לקבוע בצוואה חלופות למקרה שגם הא/נשים שלהם המצווה רוצה להוריש לא יהיו בין החיים בעת מימוש הצוואה. ניתן גם לקבוע שהרכוש או חלקו יועבר לארגון או עמותה שבהם מעוניינים לתמוך.

כל ההוראות שנכללות בצוואה בהקשר לרכוש הן מחייבות ותקפות, ואם הצוואה נערכה ונחתמה כדין הרי שלאחר פטירת המצווה, רצונו, כפי שבא לידי ביטוי בצוואה - יקויים במלואו, ואלה שנקבעו בצוואה כיורשים, יקבלו את מלוא חלקם ברכוש המצווה כפי שהוגדר בצוואה.

הוראות לגבי ילדים - במידה ולמצווה יש ילדים או שיש לה/לו כוונה להפוך לאם/אב (בין הורה ביולוגי ובין הורה לא ביולוגי), מומלץ לקבוע בצוואה מה יקרה לילדים אם חלילה אחת האמהות או אחד האבות ילך לעולמו או לא יוכל לטפל בילדים מסיבה אחרת כלשהי. כאשר מדובר במשפחה שבה שתי אמהות או שני אבות, חשוב מאוד לחזק מבחינה משפטית את מעמדו של ההורה הנותר/ת, ולכלול בצוואה קביעה ברורה וחד משמעית שתבטיח שגם ילדים לא ביולוגיים ימשיכו לגדול אצלה/ו. כמו כן, מומלץ להתייחס גם למצב שבו חלילה שני ההורים/ות ילכו לעולמם לפני שהילדים בגרו, ולפרט מי יגדל את הילדים במקרה כזה, מי יטפל בהם ומי ינהל את ענייניהם הכספיים.

כמובן שלהבדיל מרכוש, ילדים אי אפשר להוריש בצוואה, ולכן בעוד שהאמור בצוואה לגבי רכוש הוא מחייב לחלוטין, הרי שבהקשר לגורלם של הילדים, הצוואה מהווה הצהרת כוונות בלבד. כל הסדר לגבי ילדים במקרה של פטירת ההורה או שני ההורים - חייב לקבל את אישורו של בית המשפט. יחד עם זאת, לבית המשפט יהיה קשה מאוד להתעלם מהצהרה ברורה בצוואתו של הורה, שבה הוא מצהיר מה ייטיב עם ילדיו במידה והוא לא יוכל עוד לטפל בהם. לכן חשוב מאוד שהורים (בין לילדים שכבר נולדו ובין לילדים מתוכננים) יבהירו בצוואה מי לדעתם צריך להמשיך לגדל את הילדים וכיצד תובטח טובתם באופן המיטבי.

הוראות בעניינים אחרים בנוסף להוראות בדבר הרכוש והילדים, ניתן לכלול בצוואה הוראות נוספות, למשל, לגבי מינוי מנהל/ת עזבון שיהיה אחראי/ת לבצע את הוראות הצוואה לאחר מות המצווה (מומלץ בעיקר כאשר יש נכסים רבים או כאשר הצוואה קובעת חלוקה מורכבת של הנכסים בין א/נשים שונים). כמו כן, ניתן לקבוע בצוואה הוראות לגבי אופן הקבורה (למשל קבורה חילונית או דתית, או קבורה לצד בן/בת הזוג וכו').

מתי כדאי לערוך צוואה?

א/נשים צעירים ובריאים אינם מוטרדים בדר"כ מסוגיות הקשורות לפטירה, וטוב שכך. יחד עם זאת, למרות הקושי הנפשי המובן לעסוק בעניינים שכאלה, מומלץ לערוך צוואה בכל אחד משני המקרים הבאים:
כשיש רכוש משמעותי (למשל - דירה, רכבים, כספים וכו'). הומו או לסבית שחפצים לדאוג לעתיד של בן/בת הזוג או לעתידם של ילדים לא ביולוגיים, חייבים לערוך צוואה ולקבוע בה באופן מפורש כי הם מצווים את רכושם או חלק ממנו לבני/בנות הזוג. חשוב לזכור כי אם חלילה הומו או לסבית הולכים לעולמם מבלי שהותירו אחריהם צוואות, ספק אם בן/בת הזוג והילדים הלא ביולוגיים יקבלו חלק כלשהו מנכסיו, וקיים חשש רב שכל רכושו של הנפטר יועבר לקרובי משפחתו מקרבת דם (ילדים ביולוגיים, הורים, אחים, דודים וכו').

כשיש ילדים או כשיש כוונה לעשות או לאמץ ילדים. כאשר הומו או לסבית מגדלים יחד ילדים או מתכננים להביא ילדים לעולם או לאמץ ילדים, חשוב מאוד שהם יבטאו במסמכים משפטיים ברורים ורבים ככל האפשר את רצונם הברור שבמקרה של פטירה של אחד/ת מהם, הילדים ישארו אצל ההורה הנותר/ת. כפי שציינתי, הצהרה כזו היא בעלת חשיבות רבה לגבי גורלם של הילדים, ועשויה להיות לה השפעה רבה על זכויותיו של ההורה הנותר/ת במידה יהיה צורך לשכנע את בית המשפט שמוטב לילדים להישאר אצלו/ה ולהיות מאומצים על ידו/ה.

איך עורכים צוואה?

את הצוואה חייבים לנסח באופן ברור וחד משמעי שלא יותיר מקום לספקות באשר לרצון המצווה. חשוב לזכור שהצוואה ממומשת כאשר המצווה כבר לא בין החיים, ולא יכול/ה להעיד למה התכוון/נה בצוואה. צוואה שלא נוסחה כראוי ובאופן בהיר, או צוואה שניתן לטעון לגביה שנחתמה תחת לחצים או תחת השפעה בלתי הוגנת - עלולה ליצור סכסוכים ומחלוקות בין קרובי המנוח/ה, ובכך תסוכל כל מטרת הצוואה. הדברים חשובים במיוחד בנסיבות שבהן מורישים את הרכוש לבן/בת הזוג ואילו בני המשפחה הגרעינית (הורים, אחים ואחיות וכו') חשים נגזלים, וינסו לבטל את הצוואה במיני טיעונים משפטיים כדי לשים את ידם על הרכוש, ולמנוע את הגעתו לידי בן/בת הזוג או לידי הילדים הלא ביולוגיים.

כדי למנוע את החשש שבעת החתימה על הצוואה המצווה יהיה נתון תחת השפעה בלתי הוגנת, החוק קובע שליורשים אסור להיות מעורבים בהכנת הצוואה. לכן חשוב שאף אחד מהיורשים, לרבות בן/בת זוג, לא יהיו נוכחים בחדר בזמן שמכינים וחותמים על הצוואה. איסור זה אינו רלבנטי למקרה שבו בני/בנות זוג מכינים צוואה שכוללת הצהרות הדדיות.

החוק קובע מספר דרכים לערוך צוואה. הדרך המומלצת ביותר היא צוואה הנחתמת בנוכחות שני עדים. יש לבחור עדים בגירים שאינם נזכרים בצוואה כיורשים ואינם נהנים בשום דרך מהוראותיה. תפקידם של העדים הוא להצהיר שהצוואה נחתמה מתוך רצון חופשי של המצווה ומבלי שהופעלו עליו/ה לחצים והשפעות בלתי הוגנים. הצהרתם של העדים עשויה להיות חשובה ביותר במקרה שבו מישהו (למשל, המשפחה הגרעינית של המנוח) ינסה לטעון שאין לתת תוקף לצוואה משום שהיא לא נחתמה כדין או שהיא נחתמה עקב לחצים שהופעלו על המצווה.

ניתן לערוך גם צוואה ללא עדים, אשר נכתבת בכתב ידו של המצווה ונחתמת על ידו תוך ציון מועד החתימה. כאמור, צוואה כזו אינה מומלצת ביותר, שכן קל יותר לתקוף בבית המשפט את חוקיותה, ולטעון כי היא לא נחתמה על ידי המצווה בדעה צלולה ובלא לחצים, אלא מישהו הכתיב לו מה לכתוב בצוואה, ולכן אין לתת לה תוקף. דרך נוספת, פחות מקובלת, לעריכת צוואה, היא כאשר המצווה מתייצב בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לעניני ירושה ומעיד באופן אישי על תוכן צוואתו, או מגיש צוואה כתובה.

באופן עקרוני, אין הכרח שהצוואה תיערך על ידי עורכת דין, וכל אחד/ת יכול/ה להכין את צוואתו בעצמו. יחד עם זאת, הן בשל החשיבות המכרעת שיש לצוואה על גורלם של בן/בת הזוג והילדים, והן בשל הצורך להבטיח שלא ניתן יהיה לתקוף את חוקיותה לאחר מות המצווה חשוב שהצוואה תיערך על ידי מי שמנוסה ובקיא/ה בהלכות ירושה וצוואות. תפקידו של עו"ד המתמחה בנושא הוא אף לסייע בקביעת אופן חלוקת הרכוש בהתאם למבנה המשפחה ולאופי הרכוש. במיוחד חשוב להיעזר בעו"ד כאשר יש ילדים ורוצים להבטיח את עתידם וגורלם, וכאשר יש משפחה מתנכרת שניתן לצפות מראש שעלולה לעורר בעיות בעתיד.

את הצוואה ניתן להפקיד אצל הרשם לענייני ירושה, ועל ידי כך להבטיח שהיא לא תאבד או תושמד. הפקדת הצוואה אצל הרשם אף מבטיחה שלאחר מות המצווה יהיה מי שידאג להודיע ליורשים אודות זכויותיהם לפי הצוואה.

איך משנים או מבטלים צוואה?

חשוב לזכור, שאת הצוואה ניתן לשנות בכל עת מבלי להזדקק להסכמתם של אלה שנהנים ממנה, ואף ללא צורך ליידע אותם. הצוואה האחרונה תמיד מבטלת את הצוואות שקדמו לה, והיא זו שתהא תקפה ומחייבת. יחד עם זאת, על מנת למנוע בלבול, כדאי מאוד להימנע מריבוי נוסחים של צוואות, ולהקפיד שבכל צוואה מאוחרת יהיה רשום במפורש שהיא מבטלת את קודמותיה, תוך נקיבת התאריך שבו נערכו הצוואות הקודמות.

במקרה שנערכה צוואה חדשה לאחר שקודמתה הופקדה אצל הרשם, רצוי לעדכן בכך גם את הרשם ולהפקיד בידיו את הצוואה המתוקנת. ואולם, גם אם הצוואה המתוקנת לא הופקדה אצל הרשם, עדיין הצוואה האחרונה תהיה התקפה, אלא שבעת מימושה יהיה צורך להראות לרשם שזו אכן צוואה מאוחרת יותר.

איך מממשים צוואה בעת הצורך?

אם אדם הולך לעולמו ומותיר אחריו צוואה, יורשיו צריכים לפנות לרשם לענייני ירושה ולבקש צו קיום צוואה. אם מישהו רוצה לתקוף את חוקיות הצוואה, עליו להגיש התנגדות לצוואה, ואז התיק עובר לבית המשפט לענייני משפחה ומתברר בפני שופט/ת. תפקיד השופט/ת הוא לבדוק את אמיתות הצוואה, האם נחתמה על ידי המנוח עצמו מרצונו החופשי, בלא השפעות בלתי הוגנות, ובלא שהיורשים לפי הצוואה נכחו בחדר בעת החתימה. אם המתנגדים לקיום הצוואה יצליחו לשכנע שנפל בה פגם מהותי, יש חשש שהצוואה לא תקויים, ואזי יתכן שיסוכל רצונו של המצווה להבטיח את היקרים לו/ה.

אם אדם הולך לעולמו מבלי שניצל את זכותו לערוך צוואה ולקבוע באופן מפורש מה יקרה לענייניו הרכושיים והאישיים לאחר מותו, הרי שיחול חוק הירושה. על הסכנות הטמונות במצב שכזה לגבי הומואים ולסביות, ועל החשש לקיפוח זכויותיהם של בני/בנות זוג מאותו המין ושל ילדים לא ביולוגיים ראו במדור הקודם (על החיים ועל המוות / חלק א).

סיכום

הצוואה היא דוגמא מצוינת לאופן שבו כל אחד/ת מאיתנו יכול/ה, בקלות רבה, לעקוף את החוק המפלה, ולהגן על זכויותיו/ה ועל זכויותיהם של היקרות והיקרים לו/ה. בשנים האחרונות עלתה מאוד המודעות בקהילה לכך שלכל אחד ואחת יש את הכוח לקחת שליטה על חייו/ה, ולהבטיח את זכויותיו. ואכן, יותר ויותר א/נשים בקהילה עורכים/ות צוואות, הסכמים לחיים משותפים ויפויי כוח הדדיים, אשר מעניקים שקט ובטחון להם/ן, לבני/בנות הזוג ולילדים, בלא צורך בהכרה של החוק והמימסד בזוגיות ובמשפחות שלנו.

הערה: לצוואות יש משמעות משפטית מכרעת, ולכן נדרשת זהירות רבה בעת עריכתן. כתבה זו אינה מהווה הדרכה לעריכת צוואה או לעריכת פעולות משפטיות כלשהן, ומומלץ להיוועץ בעו"ד הבקיא/ה בתחום בטרם חותמים על מסמכים משפטיים מכל סוג שהוא. בכל מקרה, אין לראות באמור במדור זה משום תחליף לייעוץ משפטי אישי, המבוסס על בחינה פרטנית של נסיבות המקרה הרלבנטי לכל אחד ואחת, ואשר במסגרתו ניתן מענה משפטי ייחודי.

שאלות, הצעות ותגובות ל"בדלתיים פתוחות" - מדורה המשפטי של עו"ד עירא הדר, ניתן לשלוח באמצעות הכתובת:  law@gogay.co.il.

כל הזכויות שמורות 1999-2021 הקמת אתרים ניהול תוכן
נא להמתין... נא להמתין...