> 

עקרונות בסיסיים לטיפול רפואי בטרנסג'נדרים

הוועידה הבינלאומית לחוק ומדיניות תעסוקתית בנושא טרנסג'נדרים (ICTLEP) קבעה חמישה חוקים וכללים למתן טיפול רפואי לטרנסקסואלים וטרנסג'נדרים

עקרון 1: טרנסקסואליות היא חלק עתיק וקבוע בחוויה האנושית, ואיננה כשלעצמה מחלה או הפרעה נפשית. טרנסקסואליות היא רצון לשנות את ביטוי זהות המגדר של אדם.

עקרון 2: לכל בני האדם הזכות לבטא את זהות המגדר שלהם באמצעות שינויים במראם הפיזי, כולל השימוש בהורמונים וכירורגיה פלסטית.

עקרון 3: לאנשים שנשללת מהם היכולת לשלוט בגופם שלהם בהקשר של ביטוי המגדר שלהם באמצעות גישה מודעת לשירותים רפואיים, עלולים להרגיש מצוקה משמעותית ולסבול מצמצום ביכולתם לתפקד מבחינה חברתית, כלכלית ומינית.

עקרון 4: ספקי שירותים רפואיים (כולל שירותים כירורגיים) לטרנסקסואלים זכאים לגבות תשלום סביר תמורת שירותיהם, לדרוש תשלום מראש, וכן לדרוש כתב ויתור על כל סוג של אחריות לנזק, פרט למקרה של רשלנות.

עקרון 5: אפליית אדם במתן טיפולים לשינוי מין על בסיס נטייתו המינית, מצבו המשפחתי או מראהו החיצוני מנוגדת לכללי האתיקה.

כללים מנחים לטיפול
כלל 1:על רופאים המשתתפים בטיפול בטרנסקסואלים לספק טיפול הורמונלי למטופלים המבקשים לשנות את הופעתם המינית בכפוף רק ל-:

  1. אמונתו הסבירה של הרופא שהטיפול לא יביא להחמרה במצבו הבריאותי של המטופל; 
  2. התייצבותו של המטופל לבדיקות דם תקופתיות על מנת להבטיח שמירה על מצבו הבריאותי, 
  3. חתימת המטופל על כתב הסכמה מודעת ושחרור מאחריות. אם המטופל נשוי, אסור למטפל לדרוש ממנו להתגרש, אך מותר לו לדרוש גם מבן/בת הזוג לחתום על כתב ויתור על אחריות.

כלל 2: רופאים המספקים טיפול הורמונלי ירכזו ויפרסמו אחת לשנה את מספר המרשמים להורמונים שסיפקו, ומספרם ותיאורם של סיבוכים ותלונות שנרשמו. דרישת הפרסום של כלל זה תתמלא על ידי מסירת הסטטיסטיקה הנדרשת בכתב, יחד עם מידע מעודכן אחר בנוגע לסיכונים וסיבוכים פוטנציאליים של טיפול הורמונלי, לכל המטופלים הפוטנציאליים המתעניינים בשירותי הטיפול ההורמונלי של הרופא.

כלל 3: על מנתחים המשתתפים בטיפול רפואי בטרנסקסואלים לבצע ניתוחים להקצאת מגדר מחדש (ניתוחים לשינוי מין) במטופלים המבקשים לשנות את הופעתם המינית רק בכפוף ל-:

  1. אמונתו הסבירה של המנתח שהטיפול לא יביא להחמרה במצבו הבריאותי של המטופל; 
  2. קביעתו הסבירה של המנתח שהמטופל קיבל טיפול הורמונלי במשך שנה אחת לפחות, 
  3. חתימת המטופל על כתב הסכמה מודעת ושחרור מאחריות. אם המטופל נשוי, אסור למנתח לדרוש ממנו להתגרש, אך מותר לו לדרוש גם מבן/בת הזוג לחתום על כתב ויתור על אחריות.

כלל 4: מנתחים המבצעים ניתוחים להקצאת מין מחדש (ניתוחים לשינוי מין) ירכזו ויפרסמו אחת לשנה את מספר הניתוחים שביצעו, ומספרם ותיאורם הכללי של כל הסיבוכים והתלונות שנרשמו. דרישת הפרסום של כלל זה תתמלא על ידי מסירת הסטטיסטיקה הנדרשת בכתב, יחד עם מידע מעודכן אחר בנוגע לסיכונים וסיבוכים פוטנציאליים של ניתוח הקצאת המין מחדש (ניתוח לשינוי מין), לכל המטופלים הפוטנציאליים המתעניינים בשירותי הניתוחים להקצאת מין מחדש (ניתוחים לשינוי מין) שמבצע המנתח.

כלל 5: רופאים ומנתחים לא יחשפו את טיבו או זהותו של אף אחד מן המטופלים המבקשים או המקבלים מהם טיפולים לשינוי מין, אלא על פי הוראה בכתב מאת המטופל, המאושרת על ידי נוטריון ציבורי.

כתבה: נורה גרינברג. מתוך דו"ח "כרטיס ורוד" לשנת 2003, של המועצה הפוליטית לזכויות הלהט"ב.

כל הזכויות שמורות 1999-2021 הקמת אתרים ניהול תוכן
נא להמתין... נא להמתין...