אריאל כהן-ארקין. צילום: יח"צ.
עוד בלייפסטייל ובריאות
 >  > 

מגמות במחקר על אבות גאים

בשנים האחרונות, לאור ההכרה הגוברת בזכויות להט״ב והִתרבות האפשרויות להקמת משפחה גאה, יותר ויותר הומואים בוחרים לממש את רצונם להורות כחלק מאורח חייהם מחוץ לארון. מה אומרים המחקרים העדכניים על מצבם של הורים חד-מיניים ועל תחושותיהם של הילדים בתאים משפחתיים אלו / אריאל כהן-ארקין

בעשורים הקודמים מרבית ההומואים שהביאו ילדים לעולם עשו זאת במסגרת מערכות יחסים הטרוסקסואליות שקדמו ליציאה מהארון. בשנים האחרונות, לאור ההכרה הגוברת בזכויות להט״ב והִתרבות האפשרויות להקמת משפחה גאה, יותר ויותר הומואים בוחרים לממש את רצונם להורות כחלק מאורח חייהם מחוץ לארון. מגמה זו הובילה לגידול חסר תקדים במספר האבות הגאים בעולם המערבי. זו גם הסיבה שמחקרים העוסקים באבות גאים החלו להופיע רק בעשורים האחרונים. למעשה, המחקר בנושא עומד כיום במקום שבו עמדו המחקרים על אימהות לסביות בשנות השבעים.

קושי מתודולוגי מרכזי במחקר מַעֲלָה בחירתם של אבות הומואים רבים להסתיר את נטייתם המינית מחשש לילדיהם ולזכויותיהם כהורים. מצב זה מקשה על קבלת אומדנים מדויקים על שיעורם באוכלוסייה. מכל מקום, בסקר שנערך בשנת 2002 (National Survey of Family Growth) נמצא שבארצות הברית 16% מההומואים מגדלים ילד בין ביולוגי ובין מאומץ (Gates, Badgett, Macomber & Chambers, 2007). על היקף התופעה בישראל אין נתונים סטטיסטיים רשמיים, אך ההערכה היא שכ-7% מזוגות ההומוסקסואלים בישראל מגדלים ילדים (רוזנבלום ופלג, 2007).

בעבר נבעה ההתנגדות החברתית לאבהות גאה בעיקר מסטראוטיפים הומופוביים - מסוגלותם ההורית של הומואים הוטלה בספק, זוגיות גאה נתפשה כארעית, כחסרת יציבות וככזו שאינה מתאימה לגידול ילדים. יש אף שהאמינו כי אבות הומואים מתעללים ופוגעים מינית בילדיהם. אחיזתם של סטראוטיפים אלו הולכת ונחלשת, אך את מקומם תופסים סטראוטיפים אחרים, סטראוטיפים סקסיסטיים והטרו־סקסיסטיים - רווחת התפיסה כי אישה במעמד האם הכרחית להורות אידאלית וכי רק המודל הזוגי ההטרוסקסואלי ראוי להולדת ילדים ולגידולם. לכן אבות גאים שהעדיפו מבנים-הוריים ללא דמות אם (אימוץ או פונדקאות), נתפסים בעיני רבים כמי שמונעים את התפתחותם התקינה של ילדיהם.

על רקע זה לא מפתיע שהמחקר בתחום התמקד כבר מראשיתו בהתפתחות הילדים ובבחינת תפקודם הרגשי, הקוגניטיבי והחברתי. מהמחקר עולה כי ילדים להורים בני אותו המין אינם נבדלים מילדים להורים סטרייטים בכל ההיבטים הללו, ולא נמצאה כל הוכחה לבעיות בהתפתחות (ראו למשל: Biblarz & Stacey, 2010; Bos, van Blan & Van Den Boom, 2007; Farr, & Patterson, 2009; Kershaw, 2000; McCann & Delmonte, 2005; Patterson, 1992; Patterson, Sutfin & Fulcher, 2004; Tasker, 2010; Tasker & Golombok, 1997; Tasker & Patterson, 2007).

החוויה ההורית של אבות גאים וההתמודדויות הייחודיות הכרוכות בה אף הן נחקרות רבות. ייחודה של האבהות הגאה הוא, בין השאר, בהקשר החברתי העוין לעתים שבו נאלצים אבות גאים לגדל את ילדיהם ולנהל חיי משפחה. כך, למשל, במשפחות רבות עולים קשיים מהותיים עקב העדר הכרה חברתית בהורותו של ההורה הלא־ביולוגי (או הלא־פורמלי). מצב זה עשוי לאתגר את הקשר בין ההורה חסר המעמד לילדו ולערער את תחושת הביטחון שלו כהורה. כמו כן, עולה חשש מהתפתחות שוני באופי היחסים עם האב הביולוגי לעומת עם היחסים עם האב הלא-ביולוגי.

בכנס היסוד של "עמותת אבות גאים" שייערך מחר (שישי) יוצגו הממצאים ממחקרים אלו וממחקרים אחרים. ההרצאה תתמקד בהתמודדות עם הפערים במעמד ההורי ועם הסטראוטיפים השליליים, וייסקרו בה גם נושאים רבים אחרים, ובהם: ההשפעה של הביולוגיה על הקשר הורה-ילד, המניעים להורות בקרב הומואים, ההתמודדות עם המשפחות האורגניות, השפעת האבהות על הזוגיות ובחירה בערוץ ההורות. כמו כן נציג את ממצאיו הראשוניים של סקר אבות גאים.

הכותב הוא דוקטורנט בעבודה סוציאלית, חוקר אבהות גאה ומטפל מיני (סקסולוג) מוסמך.


מקורות

 • 
Biblarz, T. J. & Stacey. J. (2010). How does gender of parents matter? Journal of marriage and family, 72:3-22.
 • Bos, H.M.W., Van Balen, F. & Van den Boom, D.C. (2007). Child adjustment and parenting in planned lesbian–parent families. American Journal of Orthopsychiatry, 77, 38–48.
 • Farr, R. H., & Patterson, C. J. (2009). Transracial adoption by lesbian, gay, and heterosexual couples: Who completes transracial adoptions and with what result? Adoption Quarterly, 12, 187 – 204.
 • Gartrell ,N. & Bos, H. (2010). The US national longitudinal lesbian family study: Psychological adjustment of the 17-yers-old adolescents. Pediatrics: Official Journal of the American Academy of Pediatrics, 126, 28-36.
 • Gartrell ,N., Bos, H. & Goldberg, N. (2010). Adolescent of the US national longitudinal lesbian family study: Sexual orientation, sexual behavior, and sexual risk exposure. Archives of Sexual Behavior. doi:10.1007/s10508-010-9692-210.1007/s.
 • Gates, G. J., Badgett, M. V. L., Macomber, J. E., & Chambers, K. (2007). Adoption and foster care by gay and lesbian parents in the United States. Los Angeles: The Williams Institute, UCLA Law School.
 • Kershaw, S. (2000). Research review: Living in a lesbian household: The effects on children. Child and Family Social Work, 5, 365-371.
 • McCann, D., & Delmonte, H. (2005). Lesbian and gay parenting: Babes in arms or babes in the woods? Sexual and Relationship Therapy, 20(3), 333-347.
Patterson, C. J. (1992). Children of lesbian and gay parents. Child Development, 5, 1025- 1042.
 • Patterson, C. J., Sutfin, E. L., & Fulcher, M. (2004). Division of labor among lesbian and heterosexual parenting couples: Correlates of specialized versus shared patterns. Journal of Adult Development, 11, 179 – 189.
 • Tasker, F. (2010) Same-sex parenting and child development: Reviewing the contribution of parental gender. Journal of Marriage and Family, 72, 35-40.
Tasker, F., & Golombok, S. (1997). Growing up in a lesbian family; Effects on child development. New York: Guilford Press.
 • Tasker, F., & Patterson, C. J. (2007). Research on gay and lesbian parenting: Retrospect and prospect. Journal of GLBT Family Studies, 3(2/3), 9-34.
 • אתר משפחה חדשה

תגובות הגולשים כתבו תגובה

  כל הזכויות שמורות 1999-2021 הקמת אתרים ניהול תוכן
  נא להמתין... נא להמתין...