עוד בחדשות ודעות
 >  > 

חוזה את העתיד

מהו הסכם לחיים משותפים, מדוע בכלל צריך אותו, כיצד כותבים אותו, מה הוא צריך לכלול, ועל מה חשוב לשים לב? מדריך לזוגות הגאים

זוג גברים שחיים יחד 12 שנה שואלים: במדור הקודם כתבת שאין לנו אפשרות להינשא באופן פורמלי בישראל, אבל ציינת שיש אפשרות משפטית להגן על הזוגיות החד-מינית באמצעות הסכמים לחיים משותפים. נודה לך אם תפרטי על כך יותר.

זוג נשים שחיות יחד 3 שנים שואלות: אין לנו ילדים ואנחנו לא רוצות להיות אמהות. האם כדאי לנו לערוך הסכם לחיים משותפים? מה המשמעות של הסכם כזה? מה הוא כולל? למה הוא נחוץ?

תשובתה של עו"ד עירא הדר:
הערה: התשובה נכתבה הפעם בלשון זכר, אך האמור בה מתייחס לכל המינים.

מהו הסכם לחיים משותפים?

הסכם לחיים משותפים הוא חוזה בין בני זוג, אשר יוצר התחייבות משפטית תקפה ומחייבת ביניהם בכל סוגיה הנוגעת לזוגיות ולמשפחה שהקימו. במסגרת ההסכם ניתן להגדיר את מקומו וזכויותיו של כל אחד מבני הזוג בתא המשפחתי ואת מסגרת החיים המשותפים, לרבות האופן שבו בני הזוג רואים את יחסיהם, והאופן שבו הם מצפים מהחברה לראותם. ההסכם קובע מהן ההתחייבויות שכל אחד מבני הזוג נוטל על עצמו כלפי השני, ומגדיר את יחסי הממון והרכוש שלהם (למשל, הסדרים לגבי הדירה, הרכב, החסכונות בבנק, קרנות הפנסיה וכו').

אם לבני הזוג יש ילדים או כוונה ללדת/לאמץ ילדים בעתיד - ההסכם כולל גם פרק לגבי ההורות המשותפת, שבו ניתן להגדיר את טיב היחסים בין בני הזוג לבין הילדים ואת מידת השותפות והאחריות שכל אחד מהם נוטל על עצמו כלפיהם (על הסכמי הורות - ארחיב באחד המדורים הבאים). כל הסכם נגזר ונתפר לפי מידותיהם הייחודיות והפרטניות של בני הזוג, והם מוזמנים לצקת בו את התכנים האישיים המתאימים להם.

חשוב לזכור שההסכם מחייב רק את בני הזוג החתומים עליו ולא מעבר לכך. הוא אינו מקנה את המעמד שמקנים הנישואים, אשר משנים את הסטטוס המשפטי של בני הזוג לא רק בינם לבין עצמם, אלא גם כלפי רשויות המדינה. לפיכך, למרות שמדובר בהסדר משפטי חוקי ותקף, הוא מוגבל בתחולתו ובהשלכותיו, ומחייב רק את החותמים עליו.

מה כולל ההסכם?

הסכם טוב וממצה כולל בדרך כלל 3 פרקים מרכזיים (ובמידה ויש ילדים פרק נרחב נוסף על ההורות):
פרק הצהרתי-חגיגי פרק הפותח את ההסכם ומעניק לו נופך חגיגי. אמנם מדובר בחוזה משפטי, אך אסור לשכוח שהוא מהווה ביטוי לאהבה. הפרק ההצהרתי מבהיר כי המתקשרים בהסכם רואים את עצמם כבני זוג לכל דבר, מתעתדים לחלוק את חייהם זה עם זה, ומבקשים לתת ליחסיהם ביטוי פורמלי שידגיש את המחוייבות ההדדית ביניהם.

פרק הדן בענייני רכוש וממון פרק אשר מגדיר את מסגרת היחסים הרכושיים והכספיים של בני הזוג, וקובע איזה הסדר רכושי-כלכלי יחול ביניהם הן במהלך החיים המשותפים והן במקרה של פרידה. כך, למשל, יש בני זוג המבקשים לשמור על הפרדה בנכסיהם, יש המעוניינים ליצור שותפות כלכלית מלאה או חלקית, ואחרים שעבורם מתאים דווקא הסדר כלכלי המורכב משלבים, כאשר מידת השיתוף בין בני הזוג משתנה לאורך החיים המשותפים. יש זוגות שהרישום הפורמלי של נכסיהם (בטאבו, בבנקים, בקרנות פנסיה וכו') משקף נאמנה את תפיסתם לגבי הבעלות בנכסים, ולעומתם כאלה המבקשים לקבוע הסדרים החורגים מהרישום הפורמלי. ההסכם יכול לקבוע, בין היתר, כיצד מנוהלות הוצאות משק הבית המשותף; מהן זכויותיו של כל אחד מבני הזוג בדירת המגורים; איך מחולקים תשלומי המשכנתא; כיצד יחולק הרכוש במקרה של פרידה; מי ישאר בדירת המגורים המשותפת; מי יקבל את תכולת הבית ואת הרכב המשפחתי; כיצד יחולקו הכספים בבנקים ובמקומות אחרים, מה יעלה בגורלן של מתנות או ירושות שבני הזוג קיבלו במהלך החיים המשותפים, ועוד שאלות מהותיות רבות, אשר עלולות להפוך לרלבנטיות ובעייתיות במקרה של פרידה.

כל זוג מוזמן לבחור ולהגדיר מהו ההסדר שעונה על צרכיהם ורצונותיהם של שני בני הזוג באופן המיטבי, תוך שהם מפרטים ככל הניתן את ההסדר הכלכלי המתאים להם, ומוודאים שלא נשארו פרצות שבעתיד עלולות לאפשר פרשנויות סותרות.

פרק הקובע מנגנונים ליישוב סכסוכים בעת מחלוקות או פרידה פרק המגדיר כיצד ובפני איזה ערכאות יפתרו מחלוקות בין בני הזוג. בני הזוג אף יכולים להתחייב שגם בעיתות משבר וכעס, הם ימנעו מלהעלות טענות המתכחשות לעצם אפשרות קיומה של הזוגיות ההומו-לסבית או לסמכותו של בית המשפט לענייני משפחה לדון בעניינים הנוגעים למשפחה החד-מינית.

למה בעצם נחוץ הסכם לחיים משותפים, או - מה יצא לך מזה?

למרות מגבלותיו של ההסכם לחיים משותפים, הרי שכל עוד נשללת מבני ובנות זוג מאותו המין הזכות להינשא, זוהי הדרך המשפטית היחידה שבה ניתן לעגן את הקשר החד-מיני, ולהגן על זכויותיו של כל אחד מבני הזוג. דווקא בשל המצב החוקי המפלה שבו אנו חיים, חשוב לנצל את האמצעים המשפטיים הקיימים כדי להקנות את מקסימום הבטחון והודאות האפשריים בקשר הזוגי והמשפחתי החד-מיני.

דוגמה מהחיים - בהקשר זה מעניין להזכיר מקרה שהובא בפני בית המשפט לענייני משפחה ברמת גן בשנת 1998. באותו מקרה נדון סכסוך בין זוג הומואים שנפרדו לאחר זוגיות בת 15 שנה. לבני הזוג לא היה הסכם לחיים משותפים, והם מעולם לא הגדירו באופן מפורש ומחייב מהם זכויותיו של כל אחד מהם ברכוש שצברו במהלך חייהם. לאחר הפרידה דרש אחד מהשניים מחצית מהנכסים שנצברו ע"י בן זוגו במהלך חייהם המשותפים, וכן חלק מהנכסים שבן הזוג צבר לפני תחילת הקשר.

בנסיון להסיר מעליו את איום התביעה, ניצל הנתבע את התפיסות השמרניות נגד הזוגיות החד-מינית, וטען כי בני זוג מאותו המין אינם נחשבים כ"בני משפחה" וכ"בני זוג", ולכן אין מקום לשיתוף ברכוש, ואף אין סמכות לבית המשפט לענייני משפחה לדון בסכסוך ביניהם. בית המשפט קיבל את הטענה בדבר העדר הסמכות, ונתן פסק דין מפלה אשר פוגע לא רק בתובע הספציפי, אלא בקהילה כולה.

כמובן שהדיון בין בני הזוג היה מתייתר מאליו אם הם היו דואגים מבעוד מועד לערוך ביניהם הסכם, ובו לקבוע במפורש מהם זכויותיו של כל אחד מהם בנכסים. כמו כן, ניתן היה למנוע את הניצול הציני של המצב המשפטי המפלה, אם בני הזוג היו מתחייבים שלא לטעון טענות שעלולות לקעקע מהיסוד את התא המשפחתי שהקימו.

המגמה של עריכת הסכמים לחיים משותפים, לרבות הסכמי ממון והסכמי הורות, רווחת גם בקרב בני זוג הטרוסקסואלים (בין כאלה שנישאים ובין כאלה שחיים כידועים בציבור). יותר ויותר אנשים מעדיפים לקחת שליטה על חייהם, ולהבטיח את הזכויות שלהם ושל בן/בת הזוג במסמך משפטי שמגן הן על הצרכים המשותפים של שני בני הזוג, והן על האינטרסים האישיים של כל אחד מבני הזוג בתוך הזוגיות.

בשנים האחרונות הולכת וגוברת גם המודעות של בני ובנות זוג מאותו המין לאפשרות ולצורך להסדיר את היחסים ביניהם באופן פורמלי, ורבים ורבות בקהילה דואגים לחתום על הסכמים כאלה. בעוד שלגבי בני זוג שנישאו כדין מדובר במסמך שנועד להסדיר בעיקר היבטים מעשיים של הזוגיות, הרי שהסכם לחיים משותפים של בני ובנות זוג מאותו המין הוא לא רק מסמך בעל השלכות פרקטיות, אלא יש לו ערך משמעותי נוסף, שכן הוא מעניק את האפשרות להצהיר על הזוגיות ההומו-לסבית באופן רשמי, ובמידה רבה הוא מכונן אותה ונותן לה ממשות משפטית.

מנסיוני הרב בעריכת הסכמים כאלה, נוכחתי לראות כי במהלך העבודה המשותפת על ההסכם, בני הזוג עוברים תהליך זוגי משמעותי, שכן תהליך יצירת ההסכם, ביחד עם עו"ד המומחה לעניין, מעלה שאלות לגבי כל היבטי החיים, ומעניק לבני הזוג את האפשרות להתעמק בדרך שבה הם רוצים לבנות את חייהם, ולהביא את הזוגיות לידי מיצוי מיטבי.

מעבר להצהרה החגיגית והרומנטית על הזוגיות, יש להסכם לחיים משותפים בין בני זוג מאותו המין חשיבות פרקטית רבה הן במהלך החיים המשותפים, והן במקרה של סכסוך או פרידה.

חשיבותו של ההסכם במהלך החיים המשותפים:

 • הסכם לחיים משותפים הוא הדרך המשפטית היחידה שבה בני הזוג יכולים להצהיר על האהבה שביניהם ועל רצונם לחלוק את חייהם זה עם זה.
 • נכון להיום, הסכם לחיים משותפים הוא הדבר הקרוב ביותר לנישואים שיכול לעשות מי שחי בזוגיות קבועה ויציבה, ומי שהחגיגיות והטקסיות חשובים בעיניו.
 • ההסכם מעניק בטחון וודאות במסגרת הזוגיות, ועוזר לתכנן את העתיד המשותף הן מבחינה נפשית והן מבחינה פרקטית וכלכלית.
 • תהליך עריכת ההסכם עשוי להעשיר ולחזק את חיי הזוגיות. בני הזוג נדרשים לחשיבה מעמיקה לגבי מסגרת הזוגיות והחיים המשותפים. הם נדרשים לקבל החלטות חשובות באשר לאופי חייהם המשותפים ולמנגנונים שבעזרתם יוכלו להתמודד עם בעיות שמתעוררות בחייו של כל זוג. התמודדות זו, כאשר היא נעשית מתוך אהבה ומתוך רצון לבנות את הקשר הזוגי עשויה לתרום רבות לחיזוק התא המשפחתי.
 • ההסכם מהווה ראיה לקיומה של הזוגיות והמשפחה, והוא עשוי לסייע לבני הזוג בכל מקום שבו ידרשו להצהיר על טיב יחסיהם בפני מוסדות שונים לשם קבלת הכרה בזוגיות או לשם קבלת הטבות הנובעות ממנה באותם מקומות שכבר מכירים בזוגיות החד-מינית.
 • הסדרת מכלול ענייני הזוגיות באופן ברור ומפורש עשויה למנוע מחלוקות עתידיות. הבהרת זכויותיו וחובותיו של כל אחד מבני הזוג, מאפשרת במקרים רבים למנוע את הצורך להביא מחלוקות (גם אם צצות כאלה במהלך החיים המשותפים) להכרעתן של ערכאות משפטיות.

  חשיבותו של ההסכם במקרה של סכסוך או פרידה:
 • ההסכם שומר על האינטרסים של כל אחד מבני הזוג, ומבטיח שגם אם תהיה פרידה קשה וכעוסה, אף אחד מהצדדים לא יוכל לנצל את המצב המשפטי המפלה לשם השגת יתרון לא הוגן.
 • מוטב לדון בעניינים רגישים בעלי השפעות כלכליות כבדות משקל מתוך אהבה ופרגון, ולא חלילה בעת משבר, שאז האינטרסים משתנים, שיקול הדעת נפגע, וכל אחד מבני הזוג עלול להקצין את עמדותיו ולנסות לפגוע ברעהו.
 • אם נוצרה מחלוקת בין בני הזוג בעניינים הנוגעים לזוגיות - ההסכם מבהיר במדויק מהן זכויותיו וחובותיו של כל אחד מהם. במקרה של פרידה, ההסכם קובע כיצד מתחלק הרכוש, ונותן מענה ברור למכלול השאלות החשובות והמהותיות אשר עלולות להפוך לרלבנטיות ובעייתיות בעת פרידה.
 • ככל שהדברים מוסדרים מראש בצורה ברורה ומפורשת יותר כך קטן החשש מפני סכסוכים ועימותים משפטיים ואחרים. חשוב לזכור שמרבית הסכסוכים המגיעים לבתי המשפט לענייני משפחה נערכים בין א/נשים שפעם אהבו ובחרו לחלוק את חייהם יחדיו, ויום אחד עולמם התהפך והם החלו להיאבק זה בזה. ניתן למנוע את מרבית העימותים הללו באמצעות הסכם טוב וממצה, אשר מגדיר את זכויותיו של כל אחד מבני הזוג.
 • במידה ומתעורר צורך בהבאת מחלוקות להכרעת בית משפט - ההסכם מהווה כלי חשוב עבור בתי המשפט להבנת המסגרת המשפחתית שעליה בני הזוג הסכימו, ומאפשר לבתי המשפט לפסוק במחלוקות שהובאו בפניהם בהתאם לכוונת הצדדים, כפי שנוסחה כאשר האהבה עוד שרתה במעונם.
 • בעולם שבו הזוגיות החד-מינית אינה מובנת מאליה, המצב המשפטי החל על בני זוג מאותו המין אשר חלוקים ביניהם אינו תמיד ברור. חוזה בין בני הזוג יאפשר לבית המשפט לדון בחילוקי הדעות מבלי שניתן יהיה להתכחש לקשר הזוגי הנדון בפניהם.
 • הפרק בהסכם הדן במנגנונים ליישוב סכסוכים ובקביעת הכלים והדרכים לפתרון מחלוקות מבטיח שגם בעיתות משבר יעשו הדברים בנועם ובהבנה, ויצומצמו ככל הניתן אי הנעימויות הכרוכות בפירוק קשר משפחתי.

  הערה: להסכמים לחיים משותפים יש משמעות משפטית מכרעת לגבי עתידכם/ן הכלכלי והמשפחתי, ולכן נדרשת זהירות רבה בעת עריכתם. כתבה זו אינה מהווה הדרכה לעריכת פעולות משפטיות כלשהן, ומומלץ להיוועץ בעו"ד הבקיא בתחום בטרם חותמים על מסמכים משפטיים כלשהם. בכל מקרה, אין לראות באמור במדור זה משום תחליף לייעוץ משפטי אישי, המבוסס על בחינה פרטנית של נסיבות המקרה הרלבנטי לכל אחד ואחת, ואשר במסגרתו ניתן מענה משפטי ייחודי.

  שאלות, הצעות ותגובות ל"בדלתיים פתוחות" - המדור המשפטי של עו"ד עירא הדר, ניתן לשלוח באמצעות הכתובת: law@gogay.co.il.

 

כל הזכויות שמורות 1999-2021 הקמת אתרים ניהול תוכן
נא להמתין... נא להמתין...