אילוסטרציה. למצולמים אין קשר לכתבה. צילום: woodleywonderworks, Flickr.
עוד בלייפסטייל ובריאות
 >  > 

הסתדרות המורים הפיצה הנחיות להתייחסות לילדים ממשפחות גאות

במאמר מקיף ורחב היקף שהופץ לרגל פתיחת שנת הלימודים החדשה, מוצגות דילמות מרכזיות בהתייחסות לילדים ממשפחות חדשות ומתוארים קווי התנהגות שייאפשרו לילדים למשפחות חד-מיניות לחוש בנוח ולהשתלב בפעילויות הגן

לרגל פתיחת שנת הלימודים החדשה, הפיצה הסתדרות המורים מאמר רחב היקף וחשוב מאוד, הפונה לאנשי חינוך בארץ, במטרה לאפיין, להגדיר ולהנחות אותם כיצד לפעול ולהתייחס לילדים ממשפחות גאות, ובפרט לילדים שהוריהם הם בני-זוג מאותו המין. מדובר בצעד חשוב ומשמעותי שמעיד על התקדמות במערכת החינוך, הנדרשת להתמודד עם יותר ויותר ילדים למשפחות חדשות.

"הילדים מגיעים לגנים מסוגים שונים של משפחות. זאת עובדה. זה לא ‏משנה אם אנחנו אוהבים את השונות הזו. זה לא משנה מה אנחנו ‏חושבים על החלטותיהם של הורי הילדים לבנות לעצמם ולילדיהם ‏משפחה מסוג אחד ולא משפחה מסוג אחר. זה לא משנה, כי אין זה ‏מתפקידנו לקבל החלטות עבור ההורים. זה לא משנה, כי הדבר איננו ‏תלוי בנו כלל!", נאמר בפתיחת המאמר. 

אחת הנקודות המעניינות מתייחסת לאופן שבו צריך להנחיל לילדים סובלנות והבנה לסוגים אחרים של משפחות ובכלל זה לעודד חינוך לקבלה של האחר והשונה ממנו. "בשעה שאנו עובדים עם ילדים ‏צעירים", נכתב, "עלינו לקחת בחשבון שילדים בגיל הגן נמצאים בתהליך חשוב ‏של גיבוש הזהות העצמית שלהם. הם פחות מודעים מהמבוגרים ‏לקיומם של סוגים שונים של משפחות. הם בוודאי לא מודעים ‏מ"עצמם", ללא תיווך החברה, למקובל כביכול ולפסול כביכול".

עוד נכתב ש"הם חיים ‏את היומיום שלהם בתוך משפחותיהם, ומשפחה עבורם היא מה שהם ‏חווים. אלא שהמפגש עם חברת הילדים והמבוגרים במסגרות החינוך ‏חושף אותם גם לכך שייתכן שיש יותר סוגי משפחות ממה שהם ‏מכירים, וגם להתייחסות ביקורתית ולעתים עוינת של החברה כלפי ‏סוגים כאלו או אחרים של משפחות".

בין היתר, מפרט המאמר מקרים שונים שבהם ההתייחסות וההנחיות שקיבלו הילדים עמדו בסתירה לערכים של פלורליזם וקבלה:

  • ‏הנחיות מפי הסייעת או הגננת להוסיף אב לציור משפחה שילד בן ‏ארבע צייר באופן חופשי – ציור שממנו נעדר האב; ‏
  • בקשה שההורים ישלחו תמונה מחתונתם לקראת יום המשפחה.‏
  • טופס שעל הילד למלא עם הוריו לקראת היותו "כוכב הגן", ובו עליו ‏לספר על אמא שלו, על אבא שלו וכו' (בעוד שהאב של אחת הילדות ‏בגן נפטר מסרטן כשנה לפני האירוע המדובר);
  • בקשה שאבא עם "ידיים טובות" יבוא לעזור בגן, בשעה שיש ילדים ‏שאולי אין להם אב.‏

בקשות אלו מתנגשות עם מצבים של משפחות לא נורמטיביות, שהיום מהוות חלק לא קטן ממכלול התאים המשפחתיים. כן מתייחסים למצבים שבהם המשפחות נוצרו באופנים שונים מהולדה ביולוגית, דוגמת אימוץ, הפריה מלאכותית או פונדקאות. במקביל מתייחסים לסיטואציות בהן חלוקת התפקידים בבית שונה מזו ש"מקובלת", או לפחות מזו שנתפסת כמקובלת בחברה.

בסיום, מציג המאמר זווית מעניינת ופתוחה לדיון על יום המשפחה - ועל האופן שיש לחגוג אותו. מוזכר שם כי חלק מהילדים, בפרט אלו המגיעים מרקע משפחתי לא נורמטיבי ומתחנכים בגן שבו הערכים הם שמרנים ואף סטריאוטיפיים, עלולים לחוש שלא בנוח במהלך המפגשים ואף להגיב בצורה רגשית שלילית לחגיגות יום המשפחה. לכן מציע המאמר לבחון באופן פרטני את כל המקרים, ליצור קשרים טובים עם ההורים ולדאוג לייצוג שלם ורחב יותר של סוגי המשפחה החדשים ולא רק של המשפחה ההטרוסקסואלית הנורמטיבית של אבא, אמא וילדים, אלא גם מודלים של משפחות חד-הוריות או/ו חד-מיניות.

תגובות הגולשים כתבו תגובה

    כל הזכויות שמורות 1999-2021 הקמת אתרים ניהול תוכן
    נא להמתין... נא להמתין...