Timing

Mimi, 1/11/17 21:36

נערה הייתי וגם זקנתי. בנערותי, לא מצאתי לסביות, ולא ידעתי איפה לחפש, והרגשתי בסביבה הסטרייטית כל כך לסבית...

ועכשיו, אני מוקפת לסביות, בעיקר זוגות זוגות, ואני מרגישה כל כך לא שייכת, לא לפה ולא לפה, כל כך לא....

Mimi
➲ ההודעה הנוכחית
1/11/17 21:36
-----
2/11/17 14:29
Mimi
2/11/17 19:33
כל הזכויות שמורות 1999-2018 הקמת אתרים ניהול תוכן
נא להמתין... נא להמתין...